زهرا صدراعظم نوری پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه 7
رييس كميسيون سلامت،محيط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بیمارستان رها شده جرجانی تبدیل به محلی برای وقوع جرم شده که باید با تعامل با سازمان تامین اجتماعی کاربری این محل تغییر کند.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۰
۰

زهرا صدر اعظم نوری، رييس كميسيون سلامت، محيط ‌زیست و خدمات شهری شورا در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا، و پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۷، گفت: یکی از اقدامات خوبی که در منطقه ۷ اتفاق افتاده‌، بحث تملک باغات است.

او اضافه کرد: در این منطقه سرانه فضای سبز شهری کم‌تر از میانگین شهر تهران بود. اما با تلاش شهردار منطقه، 3 باغ در آن تملک شد.

نوری تاکید کرد: این 3 باغ مساحتی حدود ۷ هزار متر دارد، که سبب شده به سرانه فضای سبز منطقه اضافه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه ۷ شهردار توانسته‌است ۶ فضای بلااستفاده را با هزینه‌ای منطقی به فضای سبز تبدیل کند.

او به رها شدن بیمارستان جرجانی و اینکه تبدیل به محلی برای وقوع جرم شده اشاره کرد، و گفت: باید با تعامل با سازمان تامین اجتماعی کاربری این محل تغییر کند.

زهرا صدراعظم نوری پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه 7
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۰
رييس كميسيون سلامت،محيط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بیمارستان رها شده جرجانی تبدیل به محلی برای وقوع جرم شده که باید با تعامل با سازمان تامین اجتماعی کاربری این محل تغییر کند.

زهرا صدر اعظم نوری، رييس كميسيون سلامت، محيط ‌زیست و خدمات شهری شورا در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا، و پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۷، گفت: یکی از اقدامات خوبی که در منطقه ۷ اتفاق افتاده‌، بحث تملک باغات است.

او اضافه کرد: در این منطقه سرانه فضای سبز شهری کم‌تر از میانگین شهر تهران بود. اما با تلاش شهردار منطقه، 3 باغ در آن تملک شد.

نوری تاکید کرد: این 3 باغ مساحتی حدود ۷ هزار متر دارد، که سبب شده به سرانه فضای سبز منطقه اضافه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه ۷ شهردار توانسته‌است ۶ فضای بلااستفاده را با هزینه‌ای منطقی به فضای سبز تبدیل کند.

او به رها شدن بیمارستان جرجانی و اینکه تبدیل به محلی برای وقوع جرم شده اشاره کرد، و گفت: باید با تعامل با سازمان تامین اجتماعی کاربری این محل تغییر کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید