رئیس مجلس ملی بلغارستان در پیامی خطاب به دکتر قالیباف:
رئیس مجلس ملی بلغارستان ابراز امیدواری کرد که فرصت های توسعه همکاری‌های ایران و بلغارستان در بعد پارلمانی در آینده به نفع دو کشور گسترده و غنی‌تر خواهد شد.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۳
۰

تسوتا کاراپانچوا با صدور پیام تبریک به مناسبت انتخاب دکتر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به وی تاکید کرد: مجلس ملی بلغارستان برای تعمیق روابط با پارلمان ایران و فعال کردن روابط سیاسی دوجانبه اهمیت زیادی قائل است.

متن پیام رئیس مجلس ملی بلغارستان خطاب به دکتر قالیباف به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی

اینجانب تمایل دارم تا صمیمانه ترین آرزوهای خویش را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به حضور ابراز نمایم.

اطمینان خاطر می دهم که مجلس ملی جمهوری بلغارستان برای تعمیق روابط بین موسسات پارلمانی دو کشور به عنوان پیش زمینه ای اساسی جهت توسعه گفت‌وگوها و فعال گردیدن روابط سیاسی دوجانبه بر اساس احترام متقابل و حسن نیت اهمیت زیادی قائل است.

باور دارم که در آینده هم فرصت های توسعه و متنوع سازی همکاری‌های پارلمانی به نفع دو کشور و ملت گسترده تر و غنی‌تر خواهند گردید.

تسوتا کاراپانچوا رئیس مجلس ملی بلغارستان/

رئیس مجلس ملی بلغارستان در پیامی خطاب به دکتر قالیباف:
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۳
رئیس مجلس ملی بلغارستان ابراز امیدواری کرد که فرصت های توسعه همکاری‌های ایران و بلغارستان در بعد پارلمانی در آینده به نفع دو کشور گسترده و غنی‌تر خواهد شد.

تسوتا کاراپانچوا با صدور پیام تبریک به مناسبت انتخاب دکتر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به وی تاکید کرد: مجلس ملی بلغارستان برای تعمیق روابط با پارلمان ایران و فعال کردن روابط سیاسی دوجانبه اهمیت زیادی قائل است.

متن پیام رئیس مجلس ملی بلغارستان خطاب به دکتر قالیباف به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی

اینجانب تمایل دارم تا صمیمانه ترین آرزوهای خویش را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به حضور ابراز نمایم.

اطمینان خاطر می دهم که مجلس ملی جمهوری بلغارستان برای تعمیق روابط بین موسسات پارلمانی دو کشور به عنوان پیش زمینه ای اساسی جهت توسعه گفت‌وگوها و فعال گردیدن روابط سیاسی دوجانبه بر اساس احترام متقابل و حسن نیت اهمیت زیادی قائل است.

باور دارم که در آینده هم فرصت های توسعه و متنوع سازی همکاری‌های پارلمانی به نفع دو کشور و ملت گسترده تر و غنی‌تر خواهند گردید.

تسوتا کاراپانچوا رئیس مجلس ملی بلغارستان/

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید