برخی از دستگاه‌های اندرویدی گزینه بلاک مکالمات ناشناخته را به شکلی آسان ارائه نمی‌دهند، اما شما می‌توانید یک برنامه شخص ثالث را بارگیری کنید که همین کار را انجام می‌دهد.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
۰

شما به راحتی می‌توانید تمام شماره‌های ناشناخته را در تلفن اندرویدی خود مسدود کنید. این روش به طور بالقوه مشکل شماره‌ها و تماس‌های ناشناس را حل می‌کند که گاهی برای افراد مشکلاتی گسترده ایجاد می‌کنند.

شما می‌توانید هر شماره خاص را بصورت موردی مسدود کنید و رفع این مسدودی نیز سریع و آسان است.

برخی از دستگاه‌های اندرویدی گزینه بلاک مکالمات ناشناخته را به شکلی آسان ارائه نمی‌دهند، اما شما می‌توانید یک برنامه شخص ثالث را بارگیری کنید که همین کار را انجام می‌دهد:

_روی نماد تلفن در گوشی اندرویدی خود، که معمولاً در انتهای صفحه اصلی است، ضربه بزنید.

_روی سه نقطه در بالای صفحه برنامه تلفن ضربه بزنید.

_در "منوی کشویی" روی "تنظیمات" ضربه بزنید.

_ روی گزینه "بلاک کردن شماره" ضربه بزنید و سپس دکمه "مسدود کردن تماس گیرندگان ناشناخته" را به رنگ سبز تغییر دهید.

منبع: انتخاب
برخی از دستگاه‌های اندرویدی گزینه بلاک مکالمات ناشناخته را به شکلی آسان ارائه نمی‌دهند، اما شما می‌توانید یک برنامه شخص ثالث را بارگیری کنید که همین کار را انجام می‌دهد.

شما به راحتی می‌توانید تمام شماره‌های ناشناخته را در تلفن اندرویدی خود مسدود کنید. این روش به طور بالقوه مشکل شماره‌ها و تماس‌های ناشناس را حل می‌کند که گاهی برای افراد مشکلاتی گسترده ایجاد می‌کنند.

شما می‌توانید هر شماره خاص را بصورت موردی مسدود کنید و رفع این مسدودی نیز سریع و آسان است.

برخی از دستگاه‌های اندرویدی گزینه بلاک مکالمات ناشناخته را به شکلی آسان ارائه نمی‌دهند، اما شما می‌توانید یک برنامه شخص ثالث را بارگیری کنید که همین کار را انجام می‌دهد:

_روی نماد تلفن در گوشی اندرویدی خود، که معمولاً در انتهای صفحه اصلی است، ضربه بزنید.

_روی سه نقطه در بالای صفحه برنامه تلفن ضربه بزنید.

_در "منوی کشویی" روی "تنظیمات" ضربه بزنید.

_ روی گزینه "بلاک کردن شماره" ضربه بزنید و سپس دکمه "مسدود کردن تماس گیرندگان ناشناخته" را به رنگ سبز تغییر دهید.

منبع: انتخاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید