در صورتی که دادگاه پس از بررسی‌های لازم، مطالعه مدارک ارائه شده، پرس و جو از اطرافیان و شاهدان متوجه شود که ادعای شخص در خصوص معسر بودن دروغ محض است، مجازاتی به قرار زیر دارد.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۵
۰

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است، اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت هزینه‌هایی است که شخص محکوم باید آن‌ها را پرداخت کند. با توجه به قوانین و مقررات برای این‌گونه افراد شرایطی در نظر گرفته شده که در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌هایی مانند هزینه دادرسی همچنان بتوانند احقاق حق کنند.

اما گاهی برخی به دروغ ادعای ناتوانی مالی در پرداخت هزنه‌های دادرسی می‌کنند که در اصطلاح به آن اعسار کذب گفته می‌شود.

مجازات اعسار کذب

در صورتی که دادگاه پس از بررسی‌های لازم، مطالعه مدارک ارائه شده، پرس و جو از اطرافیان و شاهدان متوجه شود که ادعای شخص در خصوص معسر بودن دروغ محض است، مجازاتی به قرار زیر دارد.

درخواست اعسار او لغو خواهد شد.
تحمل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه
پرداخت هزینه‌های دادرسی، دستمزد وکیل و دیگر هزینه‌های انجام شده در این زمینه به میزان دو برابر
همچنین اگر شخصی با انجام کار‌هایی به طور عمد، باعث ایجاد شرایطی شود که دادگاه او را معسر بشمارد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد و حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

علاوه بر این حق تاسیس شرکت تجاری یا عضو هیئت مدیره بودن یک شرکت تجاری نیز از او گرفته می‌شود. حق داشتن دسته چک، پست و سمت مدیر عاملی و هرگونه تمهیدی از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی را نخواهد داشت.

آیا امکان طرح درخواست مجدد اعسار وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت این امکان وجود دارد و زمان خاصی برای طرح دوباره تقاضای اعسار وجود ندارد. ممکن است شخصی درخواست اعسارش توسط دادگاه رد شود، اما واقعا معسر باشد و هیچ توانایی مالی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته باشد.

در این صورت می‌تواند درخواست خود را دوباره مطرح کند. در واقع می‌توان گفت رد شدن درخواست اعسار دلیلی برای این موضوع نیست که حتما درخواست‌های بعدی نیز توسط دادگاه رد خواهند شد.

یا ممکن است در یک بازه زمانی توانایی مالی داشته، اما اکنون تمام پول و دارایی‌های خود را از دست داده باشد. به این صورت نیز می‌تواند ادعای معسر بودن کند.

با اینکه زمان خاصی برای طرح مجدد درخواست اعسار وجود ندارد، اما توصیه می‌شود که به فاصله زمانی ۶ ماهه، دوباره تقاضای خود را به دادگاه ارجاع دهید، چون ممکن است اگر در فاصله‌های زمانی پی در پی درخواست خود را مطرح کنید هر بار رد شود و به نظر دادگاه تغییری در وضعیت مالی شما حاصل نشده است.

چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد.

کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.
اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است.

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و….

هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ” قانون اعسار ” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.

به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعسار به دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود.

اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد. خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط.

چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد، ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

 

منبع: دلگرم

در صورتی که دادگاه پس از بررسی‌های لازم، مطالعه مدارک ارائه شده، پرس و جو از اطرافیان و شاهدان متوجه شود که ادعای شخص در خصوص معسر بودن دروغ محض است، مجازاتی به قرار زیر دارد.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است، اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت هزینه‌هایی است که شخص محکوم باید آن‌ها را پرداخت کند. با توجه به قوانین و مقررات برای این‌گونه افراد شرایطی در نظر گرفته شده که در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌هایی مانند هزینه دادرسی همچنان بتوانند احقاق حق کنند.

اما گاهی برخی به دروغ ادعای ناتوانی مالی در پرداخت هزنه‌های دادرسی می‌کنند که در اصطلاح به آن اعسار کذب گفته می‌شود.

مجازات اعسار کذب

در صورتی که دادگاه پس از بررسی‌های لازم، مطالعه مدارک ارائه شده، پرس و جو از اطرافیان و شاهدان متوجه شود که ادعای شخص در خصوص معسر بودن دروغ محض است، مجازاتی به قرار زیر دارد.

درخواست اعسار او لغو خواهد شد.
تحمل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه
پرداخت هزینه‌های دادرسی، دستمزد وکیل و دیگر هزینه‌های انجام شده در این زمینه به میزان دو برابر
همچنین اگر شخصی با انجام کار‌هایی به طور عمد، باعث ایجاد شرایطی شود که دادگاه او را معسر بشمارد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد و حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

علاوه بر این حق تاسیس شرکت تجاری یا عضو هیئت مدیره بودن یک شرکت تجاری نیز از او گرفته می‌شود. حق داشتن دسته چک، پست و سمت مدیر عاملی و هرگونه تمهیدی از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی را نخواهد داشت.

آیا امکان طرح درخواست مجدد اعسار وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت این امکان وجود دارد و زمان خاصی برای طرح دوباره تقاضای اعسار وجود ندارد. ممکن است شخصی درخواست اعسارش توسط دادگاه رد شود، اما واقعا معسر باشد و هیچ توانایی مالی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته باشد.

در این صورت می‌تواند درخواست خود را دوباره مطرح کند. در واقع می‌توان گفت رد شدن درخواست اعسار دلیلی برای این موضوع نیست که حتما درخواست‌های بعدی نیز توسط دادگاه رد خواهند شد.

یا ممکن است در یک بازه زمانی توانایی مالی داشته، اما اکنون تمام پول و دارایی‌های خود را از دست داده باشد. به این صورت نیز می‌تواند ادعای معسر بودن کند.

با اینکه زمان خاصی برای طرح مجدد درخواست اعسار وجود ندارد، اما توصیه می‌شود که به فاصله زمانی ۶ ماهه، دوباره تقاضای خود را به دادگاه ارجاع دهید، چون ممکن است اگر در فاصله‌های زمانی پی در پی درخواست خود را مطرح کنید هر بار رد شود و به نظر دادگاه تغییری در وضعیت مالی شما حاصل نشده است.

چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد.

کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.
اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است.

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و….

هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ” قانون اعسار ” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.

به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعسار به دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود.

اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد. خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط.

چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد، ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

 

منبع: دلگرم

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید