معاون اقتصادی وزارت خارجه تمرکز بر تهاتر با کشور‌های خارجی را از برنامه‌های جدید این وزارتخانه عنوان کرد.
۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶
۰
غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در این وزارت‌خانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع اصلی جلسه رهنمود‌های آقای جهانگیری برای سال جاری بود، اظهار کرد: جلسه امروز جلسه‌ی بسیار مهمی بود و در آن، موضوعات مهم اقتصادی روز و ضرورت‌هایی که باید برای پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برنامه متمرکز شویم مطرح شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسه درباره وضعیت نرخ ارز نیز گفتگو شد، خاطرنشان کرد: آنچه که به صورت مشهود صحبت شد، موضوع اقتصاد مقاومتی و توجه جدی‌تر به این موضوع و همچنین تمرکز بر موضوع جهش تولید به عنوان راهنمای کار برای امسال بود. فکر می‌کنیم که یکی از راه‌های کمک به کشور در شرایط فعلی که به نیازمندی‌های ارزی کشور نیز کمک می‌کند موضوع صادرات است و اجرای برنامه سال گذشته و سال جاری وزارت امور خارجه در این زمینه است.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: تمرکز بر روی کشور‌های همسایه و ایجاد تجهیزات و فرصت‌های بهتر برای روان کردن کار تجارت همسایگان و تمرکز بر تهاتر از برنامه‌های جدید ستاد اقتصادی وزارت خارجه است.

انصاری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ستاد اقتصادی وزارت امور خارجه مجهز کردن گمرکات و تمرکز بیشتر بر حمل نقل جاده‌ای برای تسهیل صادرات به کشور‌های همسایه است. یکی از موضوعات مهم جلسه تلاش برای رفع موانع صادرات به ویژه در کار با همسایه‌ها و کشور‌هایی که در کشور هستند، بود.
معاون اقتصادی وزارت خارجه تمرکز بر تهاتر با کشور‌های خارجی را از برنامه‌های جدید این وزارتخانه عنوان کرد.
غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در این وزارت‌خانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع اصلی جلسه رهنمود‌های آقای جهانگیری برای سال جاری بود، اظهار کرد: جلسه امروز جلسه‌ی بسیار مهمی بود و در آن، موضوعات مهم اقتصادی روز و ضرورت‌هایی که باید برای پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برنامه متمرکز شویم مطرح شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسه درباره وضعیت نرخ ارز نیز گفتگو شد، خاطرنشان کرد: آنچه که به صورت مشهود صحبت شد، موضوع اقتصاد مقاومتی و توجه جدی‌تر به این موضوع و همچنین تمرکز بر موضوع جهش تولید به عنوان راهنمای کار برای امسال بود. فکر می‌کنیم که یکی از راه‌های کمک به کشور در شرایط فعلی که به نیازمندی‌های ارزی کشور نیز کمک می‌کند موضوع صادرات است و اجرای برنامه سال گذشته و سال جاری وزارت امور خارجه در این زمینه است.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: تمرکز بر روی کشور‌های همسایه و ایجاد تجهیزات و فرصت‌های بهتر برای روان کردن کار تجارت همسایگان و تمرکز بر تهاتر از برنامه‌های جدید ستاد اقتصادی وزارت خارجه است.

انصاری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ستاد اقتصادی وزارت امور خارجه مجهز کردن گمرکات و تمرکز بیشتر بر حمل نقل جاده‌ای برای تسهیل صادرات به کشور‌های همسایه است. یکی از موضوعات مهم جلسه تلاش برای رفع موانع صادرات به ویژه در کار با همسایه‌ها و کشور‌هایی که در کشور هستند، بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید