امروز دوشنبه (۱۶ تیر) شاخص کل بورس تا ساعت ۱۰:۴۵ شاهد رشد ۸۰ هزار واحدی بود.
۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
۰
 شاخص کل بورس امروز دوشنبه (۱۶ تیر) تا ساعت ۱۰:۴۵ با رشد ۸۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۴۹ واحدی شد.

نماد‌های شستا با ۲۲۴۱۹ واحد مثبت، فولاد با ۴۸۴۸ واحد مثبت، فارس با ۴۷۴۴ واحد مثبت، فملی با ۴۲۹۹ واحد مثبت، تاپیکو با ۱۹۵۵ واحد مثبت، وامید با ۱۷۱۱ واحد مثبت و پارسان با ۱۶۷۳ واحد مثبت تاثیر گذارترین نماد‌ها در رشد شاخص کل هستند.


بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد‌های ذوب ۱۹۰.۹ میلیون سهم، وپارس ۱۴۳.۲ میلیون سهم، وتجارت ۱۴۱.۶ میلیون سهم، وبملت ۷۵.۶ میلیون سهم و بجهرم ۶۷.۴ میلیون سهم است.

شاخص فرابورس نیز با رشد ۴۶۵.۲۵ واحدی وارد کانال ۱۷،۷۵۱ واحدی شد.امروز دوشنبه (۱۶ تیر) شاخص کل بورس تا ساعت ۱۰:۴۵ شاهد رشد ۸۰ هزار واحدی بود.
 شاخص کل بورس امروز دوشنبه (۱۶ تیر) تا ساعت ۱۰:۴۵ با رشد ۸۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۴۹ واحدی شد.

نماد‌های شستا با ۲۲۴۱۹ واحد مثبت، فولاد با ۴۸۴۸ واحد مثبت، فارس با ۴۷۴۴ واحد مثبت، فملی با ۴۲۹۹ واحد مثبت، تاپیکو با ۱۹۵۵ واحد مثبت، وامید با ۱۷۱۱ واحد مثبت و پارسان با ۱۶۷۳ واحد مثبت تاثیر گذارترین نماد‌ها در رشد شاخص کل هستند.


بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد‌های ذوب ۱۹۰.۹ میلیون سهم، وپارس ۱۴۳.۲ میلیون سهم، وتجارت ۱۴۱.۶ میلیون سهم، وبملت ۷۵.۶ میلیون سهم و بجهرم ۶۷.۴ میلیون سهم است.

شاخص فرابورس نیز با رشد ۴۶۵.۲۵ واحدی وارد کانال ۱۷،۷۵۱ واحدی شد.بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید