در تیتر امشب مطرح شد؛
مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس گفت: استقبال مردم و ورود نقدینگی به بازار سرمایه مهمترین عامل رشد شاخص بورس بوده است.
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۶
۰
بهزادفر مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: رشد فزاینده نقدینگی و ورود آن به بازار سرمایه همچنین استقبال مردم از این بازار مهمترین عامل رشد شاخص بورس بوده است.

او افزود: ارزش سهام دارا یکم ۱۷۰ درصد رشد داشته و هر واحد سرمایه گذاری صندوق دارایی یکم در حدود ۳ برابر شده است.

بهزادفر گفت:بیش از ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در بازار سرمایه نقدینگی کنترل می‌شود. اگر نقدینگی به بازار ارز و سکه و حتی مسکن که شبه مولد است برود باعث تورم می‌شود.

او ادامه داد: بازار سرمایه ریسک هم دارد. این بازار ۳ سال است که عمدتا صعودی بوده، اما هر رشدی نیاز به استراحت دارد در دنیا هم این روند تکرار شده است.

مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در بازار بورس باید دیدگاه بلند مدت داشته باشند. افراد عجولی که در بازار‌های موازی می‌چرخند بازندگان اقتصاد هستند.

او افزود: هرچه تعداد شرکت‌ها در بورس بیشتر شود باعث عمق بخشیدن به بازار سرمایه می‌شود و هرچه مشوق‌ها بیشتر شود شرکت‌های بیشتری به این بازار ورود پیدا می‌کنند.

بهزادفر تاکید کرد: سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در بورس آموزش لازم ببیند و نسبت به سهام شرکت‌ها تحلیل داشته باشند.

در تیتر امشب مطرح شد؛
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۶
مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس گفت: استقبال مردم و ورود نقدینگی به بازار سرمایه مهمترین عامل رشد شاخص بورس بوده است.
بهزادفر مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: رشد فزاینده نقدینگی و ورود آن به بازار سرمایه همچنین استقبال مردم از این بازار مهمترین عامل رشد شاخص بورس بوده است.

او افزود: ارزش سهام دارا یکم ۱۷۰ درصد رشد داشته و هر واحد سرمایه گذاری صندوق دارایی یکم در حدود ۳ برابر شده است.

بهزادفر گفت:بیش از ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در بازار سرمایه نقدینگی کنترل می‌شود. اگر نقدینگی به بازار ارز و سکه و حتی مسکن که شبه مولد است برود باعث تورم می‌شود.

او ادامه داد: بازار سرمایه ریسک هم دارد. این بازار ۳ سال است که عمدتا صعودی بوده، اما هر رشدی نیاز به استراحت دارد در دنیا هم این روند تکرار شده است.

مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی بورس تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در بازار بورس باید دیدگاه بلند مدت داشته باشند. افراد عجولی که در بازار‌های موازی می‌چرخند بازندگان اقتصاد هستند.

او افزود: هرچه تعداد شرکت‌ها در بورس بیشتر شود باعث عمق بخشیدن به بازار سرمایه می‌شود و هرچه مشوق‌ها بیشتر شود شرکت‌های بیشتری به این بازار ورود پیدا می‌کنند.

بهزادفر تاکید کرد: سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در بورس آموزش لازم ببیند و نسبت به سهام شرکت‌ها تحلیل داشته باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید