وزیر کشتیرانی هند از اهمیت توسعه بندر راهبردی «چابهار» در جنوب شرقی ایران و کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا برای کشورش اشاره کرد.
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
۰
 یک مقام ارشد دولت هند به مزایای راه اندازی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران اشاره کرد و گفت که بندر چابهار موجب صرفه جویی ۲۰ درصدی در بخش لجستیکی هند خواهد شد.

به نوشته روزنامه «اکونومیک تایمز» «مانشوکا لالمانداویا» وزیر کشتیرانی هند در این زمینه گفت که با توسعه بندر راهبردی چابهار هزینه‌های لجستیکی هند در زمینه حمل ونقل کالا برای کشور‌های مستقل همسود تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گفته این مقام هندی، کشور‌های مستقل همسود قبل از توسعه این بندر برای انتقال کالا از طریق چین یا اروپا قابل دسترسی بودند.

وزیر کشتیرانی هند همچنین گفت: «در یک توسعه راهبردی، بارگیری و تخلیه بار در بندر چابهار آغاز شده است. هزینه لجستیک حمل و نقل به کشور‌های همسود از طریق چابهار ۲۰ درصد کاهش مییابد.»

وی به آغاز انتقال محموله‌ها با کشتی از هفته گذشته از بندرچابهار اشاره کرد و گفت که این برای هند بسیار مهم است و چابهار نقشی بسیار راهبردی دارد.

چندی قبل نیز وزیر امور خارجه هند در سخنانی با اشاره به عدم ارتباط زمینی موثر میان هند و کشور‌های آسیای میانه گفت که دو منطقه باید کریدور هوایی پایداری برای افزایش تعامل تجاری و اقتصادی ایجاد کنند.

وزیر خارجه هند که در شورای تجاری هند-آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، افزود: «هند قصد دارد کمبود‌ها در زمینه ارتباط زمینی میان دو نطقه را با استفاده از مسیر عبوری از بندر چابهار در ایران جبران کند.»
وزیر کشتیرانی هند از اهمیت توسعه بندر راهبردی «چابهار» در جنوب شرقی ایران و کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا برای کشورش اشاره کرد.
 یک مقام ارشد دولت هند به مزایای راه اندازی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران اشاره کرد و گفت که بندر چابهار موجب صرفه جویی ۲۰ درصدی در بخش لجستیکی هند خواهد شد.

به نوشته روزنامه «اکونومیک تایمز» «مانشوکا لالمانداویا» وزیر کشتیرانی هند در این زمینه گفت که با توسعه بندر راهبردی چابهار هزینه‌های لجستیکی هند در زمینه حمل ونقل کالا برای کشور‌های مستقل همسود تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گفته این مقام هندی، کشور‌های مستقل همسود قبل از توسعه این بندر برای انتقال کالا از طریق چین یا اروپا قابل دسترسی بودند.

وزیر کشتیرانی هند همچنین گفت: «در یک توسعه راهبردی، بارگیری و تخلیه بار در بندر چابهار آغاز شده است. هزینه لجستیک حمل و نقل به کشور‌های همسود از طریق چابهار ۲۰ درصد کاهش مییابد.»

وی به آغاز انتقال محموله‌ها با کشتی از هفته گذشته از بندرچابهار اشاره کرد و گفت که این برای هند بسیار مهم است و چابهار نقشی بسیار راهبردی دارد.

چندی قبل نیز وزیر امور خارجه هند در سخنانی با اشاره به عدم ارتباط زمینی موثر میان هند و کشور‌های آسیای میانه گفت که دو منطقه باید کریدور هوایی پایداری برای افزایش تعامل تجاری و اقتصادی ایجاد کنند.

وزیر خارجه هند که در شورای تجاری هند-آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، افزود: «هند قصد دارد کمبود‌ها در زمینه ارتباط زمینی میان دو نطقه را با استفاده از مسیر عبوری از بندر چابهار در ایران جبران کند.»
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید