رییس شورای شهر تهران پیشنهاد داد
ساختمان های 100درصد ایمن با پلاک طلا، ۷۰ درصد ایمن با نقره و ۵۰ درصد برنز شوند
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸
۲

رییس شورای اسلامی شهر تهران راه اندازی سیستم سوت زنی توسط شهروندان را به عنوان راهکاری برای شناسایی سریع تر ساختمان های ناایمن شهر پیشنهاد کرد.

 محسن هاشمی در پایان جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه اوایل هفته گذشته شاهد حادثه ناگوار بودیم که ۱۹ نفر از دست دادیم. لازم بود جلسه شورای شهر به این موضوع اختصاص پیدا می کرد چون ما ناظر هستیم و ایمنی شهروندان برای ما مهم است از چهار گروه وزارت بهداشت، وزارت کار، شهرداری و مالکین دعوت شد که تعدادی از مالکین در زندان هستند و نتوانستند حضور پیدا کنند.
هاشمی گفت: تمام ابعاد حادثه در جلسه شورا مطرح شد که کمک می کند در کارگروه تشکیل شده در شورا یک گزارش کامل تهیه شود تا بتوانیم دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و این گزارش خیری برای تهران باشد.
او در پاسخ به سوالی درباره پویش شکل گرفته در فضای مجازی برای معرفی ساختمان های غیر ایمن به مردم گفت: سه گام در صحبت های اولیه ام مطرح کردم که برای همه ساختمان ها شناسنامه ایمنی تهیه کنیم و ساختمان های با ایمنی کامل را با پلاک طلا، با ۷۰ درصد ایمنی با ارم نقره و ۵۰ درصد برنز مشخص کنیم که این مجزاسازی می تواند بارکد باشد.
او گفت: روش سوت زدن را هم باید استفاده کنیم که هر کسی ساختمان نا ایمن می بیند گزارش کند. باید اپلیکیشنی تعریف شود که افراد بتوانند گزارش دهند و فشار به مالکین آورده شود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که گزارش کارگروه چه زمانی اعلام می شود، گفت: ابعاد فاجعه بالا بود کارگروه باید با دستگاه ها وارد عمل شود. نمی توانم زمانی تعیین کنم. هنوز وزارت بهداشت در شورا حضور نیافته قرار شد سه شنبه حاضر شوند.

رییس شورای شهر تهران پیشنهاد داد
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸
ساختمان های 100درصد ایمن با پلاک طلا، ۷۰ درصد ایمن با نقره و ۵۰ درصد برنز شوند

رییس شورای اسلامی شهر تهران راه اندازی سیستم سوت زنی توسط شهروندان را به عنوان راهکاری برای شناسایی سریع تر ساختمان های ناایمن شهر پیشنهاد کرد.

 محسن هاشمی در پایان جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه اوایل هفته گذشته شاهد حادثه ناگوار بودیم که ۱۹ نفر از دست دادیم. لازم بود جلسه شورای شهر به این موضوع اختصاص پیدا می کرد چون ما ناظر هستیم و ایمنی شهروندان برای ما مهم است از چهار گروه وزارت بهداشت، وزارت کار، شهرداری و مالکین دعوت شد که تعدادی از مالکین در زندان هستند و نتوانستند حضور پیدا کنند.
هاشمی گفت: تمام ابعاد حادثه در جلسه شورا مطرح شد که کمک می کند در کارگروه تشکیل شده در شورا یک گزارش کامل تهیه شود تا بتوانیم دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و این گزارش خیری برای تهران باشد.
او در پاسخ به سوالی درباره پویش شکل گرفته در فضای مجازی برای معرفی ساختمان های غیر ایمن به مردم گفت: سه گام در صحبت های اولیه ام مطرح کردم که برای همه ساختمان ها شناسنامه ایمنی تهیه کنیم و ساختمان های با ایمنی کامل را با پلاک طلا، با ۷۰ درصد ایمنی با ارم نقره و ۵۰ درصد برنز مشخص کنیم که این مجزاسازی می تواند بارکد باشد.
او گفت: روش سوت زدن را هم باید استفاده کنیم که هر کسی ساختمان نا ایمن می بیند گزارش کند. باید اپلیکیشنی تعریف شود که افراد بتوانند گزارش دهند و فشار به مالکین آورده شود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که گزارش کارگروه چه زمانی اعلام می شود، گفت: ابعاد فاجعه بالا بود کارگروه باید با دستگاه ها وارد عمل شود. نمی توانم زمانی تعیین کنم. هنوز وزارت بهداشت در شورا حضور نیافته قرار شد سه شنبه حاضر شوند.

بهترین خرید
نظرات
محمد مهدی اسلامی
سوت زن، سوت قشنگت را بزن ___ده خبر از هر فساد دیدی به من -----لیک تقوی را مراعات کن بسی -----تا شود خشنود از تو هر کسی ------بهترین پاداشها اجر خدا است -----اجر او از هر چه پاداش است جدا است -----هان مبادا راه ابلیسان روی -----چون در آن صورت پشیمان می شوی .
محمد مهدی اسلامی
لطفاََ اصلاح بفرمائید:«از هر فساد ،دیدی خبر ده بمن» .متشکرم.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید