فاینانس به تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های تولیدی و سرمایه از طریق تسهیلات و اعتبارات خارجی اطلاق می‌شود.
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۲
۰
فاینانس به تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های تولیدی و سرمایه از طریق تسهیلات و اعتبارات خارجی اطلاق می‌شود این نوع معامله نوعی اعتبار خرید است و در اعتبارات بلندمدت و کوتاه مدت است که بانک‌ها به خریداران اعطا می‌کنند.

این نوع معامله در مواقعی که فروشنده حاضر به قبول اسناد مدت دار نمی‌شود و خریداران امکان پرداخت نقدی ندارد با کمک یک موسسه مالی وجه نقد پرداخت می‌شود و در صورت وجود خط اعتباری فعال بین بانک ایرانی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود.

خریدار خارجی ۱۵ درصد از قیمت کالا اقدام خواهد کرد و ۸۵ درصد فاینانس را طی ۶ سال و هر سال دو قسط پرداخت می‌کند، نرخ بهره این وام بسته به کشور فقیر و ثروتمند متفاوت خواهد بود و بازپرداخت آن بین ۵ تا ۱۰ سال است.
منبع: میزان
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۲
فاینانس به تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های تولیدی و سرمایه از طریق تسهیلات و اعتبارات خارجی اطلاق می‌شود.
فاینانس به تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های تولیدی و سرمایه از طریق تسهیلات و اعتبارات خارجی اطلاق می‌شود این نوع معامله نوعی اعتبار خرید است و در اعتبارات بلندمدت و کوتاه مدت است که بانک‌ها به خریداران اعطا می‌کنند.

این نوع معامله در مواقعی که فروشنده حاضر به قبول اسناد مدت دار نمی‌شود و خریداران امکان پرداخت نقدی ندارد با کمک یک موسسه مالی وجه نقد پرداخت می‌شود و در صورت وجود خط اعتباری فعال بین بانک ایرانی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود.

خریدار خارجی ۱۵ درصد از قیمت کالا اقدام خواهد کرد و ۸۵ درصد فاینانس را طی ۶ سال و هر سال دو قسط پرداخت می‌کند، نرخ بهره این وام بسته به کشور فقیر و ثروتمند متفاوت خواهد بود و بازپرداخت آن بین ۵ تا ۱۰ سال است.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید