به تازگی فیلمی از لحظه تست اطفا حریق ( ریزش همزمان پودر) در پمپ بنزین برای جلوگیری از انفجار و ایجاد خسارت سهمگین در کوئینسی، ایلینوی در شبکه های اجتماعی بازنشر یافته و تبدیل به ویدیوی پربازدیدی شده است.
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
۱
به تازگی فیلمی از لحظه تست اطفا حریق ( ریزش همزمان پودر) در پمپ بنزین برای جلوگیری از انفجار و ایجاد خسارت سهمگین در کوئینسی، ایلینوی در شبکه های اجتماعی بازنشر یافته و تبدیل به ویدیوی پربازدیدی شده است.
بهترین خرید
نظرات
یکی از هشتاد میلیون
با این فناوری پیشرفته! (پاشش پودر از سقف و از نازل های متعدد، بجای پاشش پودر از کپسول اطفاء حریق) ریه های کلیۀ کسانی که در پمپ بنزین هستند اعم از کارکنان یا مراجعین، در جا مرخص میشوند!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید