معاون مسکن راه و شهرسازی خبر داد:
معاون مسکن راه و شهرسازی اعلام کرد: در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن، در صورت افزایش متقاضیان نسبت به ظرفیت، قرعه کشی می‌شود.
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
۱

به گزارش پارسینه، محمود محمودزاده گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی در چند مرحله انجام شد که مرحله نخست در آبان و آذر سال ۹۸ و مرحله دوم در اسفند ۹۸ به دو صورت حضوری و پیامکی صورت گرفت.

وی ادامه داد: درمرحله دوم اسفند ماه، ۵۴۲ هزار نفر به صورت حضوری و ۸۱۲ هزار نفر به صورت پیامکی ثبت نام کردند که از این تعداد مدارک ۴۲ درصد از افرادی که به صورت حضوری ثبت نام کردند به استان‌ها و بانک‌ها معرفی شد.

محمود زاده گفت: ۸۱۲ هزار نفر از افرادی که به صورت پیامکی ثبت نام کرده بودند و مهلت تکمیل مدارکشان به پایان رسیده (ششم تیر ماه) به زودی پایش اطلاعات صورت می‌گیرد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: بعد از اینکه مدارک مورد تایید قرار می‌گیرد به نمایندگی‌های بنیاد مسکن در سایر شهر‌ها ارجاع داده می‌شوند و تا مدارک را تکمیل و به بانک برای افتتاح حساب مراجعه کنند.

محمود زاده درباره قیمت هر متر مربع زمین در طرح ملی مسکن گفت: ثبت نام اولیه با مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در شهر‌های جدید به دلیل نبود زیر ساخت ها، به مبلغ ۱۰ تا ۱۵ درصد برای آماده کردن زیر ساخت‌ها اضافه می‌شود و هر مترمربع زمین بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: افرادی که در مرحله دوم ثبت نام کرده و مدارکشان کامل است، اما پیامکی دریافت نکردند نگران نباشند و منتظر پیامک بمانند.

محمودزاده گفت: افرادی که در مرحله اول ثبت نام کردند اگر مدارک خود را تکمیل نکردند ثبت نام آن‌ها باطل می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی حتما به سایت سامانه مراجعه کنند تا از اطلاعاتی که در سامانه بارگزاری می‌شود باخبر شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر متقاضیان ثبت نام در مرحله دوم بیش از ظرفیت باشد حتما قرعه کشی خواهد شد.

وی افزود: قیمت مسکن طرح اقدام ملی براساس روز خواهد بود، دولت دخالتی در ساخت ندارد و تعاونی‌ها یا بخش خصوصی اقدام به ساخت می‌کنند و سعی می‌کنیم با کمترین قیمت و پرداختی، ساخته شود.

محمود زاده گفت: برخی طرح‌های نیمه تمام در شهر ها‌ی مورد نظر وجود دارد که شرایط آن در سایت طرح اقدام ملی بارگزاری می‌شود و اگر متقاضیان آورده مورد نیاز را تامین کردند می‌توانند زودتر صاحب خانه شوند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سه نرخ اجاره اعلام شد که بر این اساس در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، کلان شهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به مبلغ اجاره کنونی اضافه شود.

محمودزاده با اشاره به اینکه بزودی طرح مالیات از خانه‌های خالی اجرا می‌شود گفت: دریافت کد رهگیری برای اجاره الزامی است و در سامانه ملی املاک و اسکان میزان اجاره ثبت می‌شود.

وی تاکید کرد: متوسط مستاجران در شهر تهران بر اساس امار سال ۹۵ بیش از ۶ میلیو ن. و ۶۰۰ هزار نفر است.

معاون مسکن راه و شهرسازی درباره طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجاره بهاء گفت: یکی از پیشنهاد‌های به این روش است که تسهیلات توسط بانک به مستاجر پرداخت می‌شود بدین گونه که مستاجر فقط مبلغ سود تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی توضیح داد: به طور مثال فردی که ۱۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده است، اگر بخواهد اصل و سود را پردخت کند باید ماهانه مبلغ زیادی پرداخت کند اما با این روش، مستاجر فقط سود تسهیلات را پرداخت می‌کند و در پایان اجاره مبلغ به بانک باز می‌گردد، همین موضوع باعث کمک ۵۰ درصدی به مستاجر می‌شود.

منبع: پارسینه
معاون مسکن راه و شهرسازی اعلام کرد: در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن، در صورت افزایش متقاضیان نسبت به ظرفیت، قرعه کشی می‌شود.

به گزارش پارسینه، محمود محمودزاده گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی در چند مرحله انجام شد که مرحله نخست در آبان و آذر سال ۹۸ و مرحله دوم در اسفند ۹۸ به دو صورت حضوری و پیامکی صورت گرفت.

وی ادامه داد: درمرحله دوم اسفند ماه، ۵۴۲ هزار نفر به صورت حضوری و ۸۱۲ هزار نفر به صورت پیامکی ثبت نام کردند که از این تعداد مدارک ۴۲ درصد از افرادی که به صورت حضوری ثبت نام کردند به استان‌ها و بانک‌ها معرفی شد.

محمود زاده گفت: ۸۱۲ هزار نفر از افرادی که به صورت پیامکی ثبت نام کرده بودند و مهلت تکمیل مدارکشان به پایان رسیده (ششم تیر ماه) به زودی پایش اطلاعات صورت می‌گیرد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: بعد از اینکه مدارک مورد تایید قرار می‌گیرد به نمایندگی‌های بنیاد مسکن در سایر شهر‌ها ارجاع داده می‌شوند و تا مدارک را تکمیل و به بانک برای افتتاح حساب مراجعه کنند.

محمود زاده درباره قیمت هر متر مربع زمین در طرح ملی مسکن گفت: ثبت نام اولیه با مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در شهر‌های جدید به دلیل نبود زیر ساخت ها، به مبلغ ۱۰ تا ۱۵ درصد برای آماده کردن زیر ساخت‌ها اضافه می‌شود و هر مترمربع زمین بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: افرادی که در مرحله دوم ثبت نام کرده و مدارکشان کامل است، اما پیامکی دریافت نکردند نگران نباشند و منتظر پیامک بمانند.

محمودزاده گفت: افرادی که در مرحله اول ثبت نام کردند اگر مدارک خود را تکمیل نکردند ثبت نام آن‌ها باطل می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی حتما به سایت سامانه مراجعه کنند تا از اطلاعاتی که در سامانه بارگزاری می‌شود باخبر شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر متقاضیان ثبت نام در مرحله دوم بیش از ظرفیت باشد حتما قرعه کشی خواهد شد.

وی افزود: قیمت مسکن طرح اقدام ملی براساس روز خواهد بود، دولت دخالتی در ساخت ندارد و تعاونی‌ها یا بخش خصوصی اقدام به ساخت می‌کنند و سعی می‌کنیم با کمترین قیمت و پرداختی، ساخته شود.

محمود زاده گفت: برخی طرح‌های نیمه تمام در شهر ها‌ی مورد نظر وجود دارد که شرایط آن در سایت طرح اقدام ملی بارگزاری می‌شود و اگر متقاضیان آورده مورد نیاز را تامین کردند می‌توانند زودتر صاحب خانه شوند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سه نرخ اجاره اعلام شد که بر این اساس در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، کلان شهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به مبلغ اجاره کنونی اضافه شود.

محمودزاده با اشاره به اینکه بزودی طرح مالیات از خانه‌های خالی اجرا می‌شود گفت: دریافت کد رهگیری برای اجاره الزامی است و در سامانه ملی املاک و اسکان میزان اجاره ثبت می‌شود.

وی تاکید کرد: متوسط مستاجران در شهر تهران بر اساس امار سال ۹۵ بیش از ۶ میلیو ن. و ۶۰۰ هزار نفر است.

معاون مسکن راه و شهرسازی درباره طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجاره بهاء گفت: یکی از پیشنهاد‌های به این روش است که تسهیلات توسط بانک به مستاجر پرداخت می‌شود بدین گونه که مستاجر فقط مبلغ سود تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی توضیح داد: به طور مثال فردی که ۱۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده است، اگر بخواهد اصل و سود را پردخت کند باید ماهانه مبلغ زیادی پرداخت کند اما با این روش، مستاجر فقط سود تسهیلات را پرداخت می‌کند و در پایان اجاره مبلغ به بانک باز می‌گردد، همین موضوع باعث کمک ۵۰ درصدی به مستاجر می‌شود.

منبع: پارسینه
بهترین خرید
نظرات
صالح
یک ماه بعد:
قرعه کشی پنیر لیقوان...
قرعه کشی خربزه دو قاچ شده بین سه خانواده...
آخر سال...
قرعه برای قربونی کردن یک خانواده از دو خانواده ایرانی و استفاده از گوشت آنها برای مقاومت در برابر تحریم ها...
آقایان نمیخواین از خواب بیدار بشین؟ مردم بیدارتون می کنناا...
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید