با اعتباری ۲ میلیارد تومانی
برای تبدیل بخشی از پادگان نیروی هوایی به موزه با مصوبه شورای شهر تهران اعتباری دو میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. طراحی ها برای فاز اول و دوم ساخت این موزه انجام شده و ظرف دو ماه آینده این پروژه اجرایی خواهد شد.
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴
۰

مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۱۳ در گفتگو با شهر با بیان اینکه برای ایجاد موزه نیروی هوایی در پادگان نیروی هوایی اعتباراتی تهیه شده، گفت: موزه نیروی هوایی بخش کوچکی از پادگان نیروی هوایی است که امسال با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته شده که با همکاری شرکت توسعه فضای فرهنگی فاز اول و دوم طراحی ها انجام شده و کار اجرایی آن در دست اقدام است.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه اعتباری که برای این پروژه به منطقه ۱۳ ابلاغ شده حدود دو میلیارد تومان است که ظرف دو ماه آینده کارهای اجرایی آن آغاز می شود، افزود: بخشی که به موزه نیروی هوایی اختصاص دارد یک فضای مجزا از پادگان است که دسترسی جداگانه از انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی برای این موزه تعبیه خواهد شد.

محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در بازدیدی که سال گذشته از پادگان نیروی هوایی داشت، از تبدیل بخشی از این پادگان به موزه ای که درهای آن به روی عموم مردم باز می شود، خبر داده بود.

جوادی یگانه درباره نحوه آماده‌سازی این موزه گفته بود: بازسازی و آماده کردن این موزه برعهده شهرداری تهران است و فضا و همه امکانات ارزشمند آن متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است.

با اعتباری ۲ میلیارد تومانی
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴
برای تبدیل بخشی از پادگان نیروی هوایی به موزه با مصوبه شورای شهر تهران اعتباری دو میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. طراحی ها برای فاز اول و دوم ساخت این موزه انجام شده و ظرف دو ماه آینده این پروژه اجرایی خواهد شد.

مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۱۳ در گفتگو با شهر با بیان اینکه برای ایجاد موزه نیروی هوایی در پادگان نیروی هوایی اعتباراتی تهیه شده، گفت: موزه نیروی هوایی بخش کوچکی از پادگان نیروی هوایی است که امسال با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته شده که با همکاری شرکت توسعه فضای فرهنگی فاز اول و دوم طراحی ها انجام شده و کار اجرایی آن در دست اقدام است.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه اعتباری که برای این پروژه به منطقه ۱۳ ابلاغ شده حدود دو میلیارد تومان است که ظرف دو ماه آینده کارهای اجرایی آن آغاز می شود، افزود: بخشی که به موزه نیروی هوایی اختصاص دارد یک فضای مجزا از پادگان است که دسترسی جداگانه از انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی برای این موزه تعبیه خواهد شد.

محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در بازدیدی که سال گذشته از پادگان نیروی هوایی داشت، از تبدیل بخشی از این پادگان به موزه ای که درهای آن به روی عموم مردم باز می شود، خبر داده بود.

جوادی یگانه درباره نحوه آماده‌سازی این موزه گفته بود: بازسازی و آماده کردن این موزه برعهده شهرداری تهران است و فضا و همه امکانات ارزشمند آن متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید