از سوی اعضای شورای شهر تهران
سخنگوی شورای شهر تهران از پیشنهادش به منظور تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر با هدف بررسی ابعاد حادثه انفجار کلینیک سینا خبر داد.
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳
۰

علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از پیشنهادش به منظور تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر با هدف بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا خبر داد و در حساب کاربری توییتر خود نوشت: به تعدادی از همکاران پیشنهاد کردم طی درخواستی خطاب به رئیس شورا، پیشنهاد تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر را با هدف بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا مطرح کنیم.

در همین رابطه درخواستی از سوی ۱۱ عضو شورا خطاب به رئیس شورا با پیشنهاد موارد زیر ارسال شد:

‏۱- ارائه گزارش توسط شهردار تهران
‏۲- ارایه گزارش توسط مدیرعامل سازمان آتش نشانی
‏۳- ارایه گزارش توسط دستگاه های ذیربط دولتی
‏۴- ارایه گزارش مقدماتی بررسیهای کمیته مربوطه در شورا

این درخواست از سوی اینجانبان، الهام فخاری، محمدجواد حق شناس، زهرا صدراعظم نوری، ناهید خداکرمی محمد سالاری، زهرا نژادبهرام، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی، محمد علیخانی و حجت نظری مطرح شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران از پیشنهادش به منظور تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر با هدف بررسی ابعاد حادثه انفجار کلینیک سینا خبر داد.

علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از پیشنهادش به منظور تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر با هدف بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا خبر داد و در حساب کاربری توییتر خود نوشت: به تعدادی از همکاران پیشنهاد کردم طی درخواستی خطاب به رئیس شورا، پیشنهاد تغییر دستور جلسه یکشنبه ۱۵ تیر را با هدف بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا مطرح کنیم.

در همین رابطه درخواستی از سوی ۱۱ عضو شورا خطاب به رئیس شورا با پیشنهاد موارد زیر ارسال شد:

‏۱- ارائه گزارش توسط شهردار تهران
‏۲- ارایه گزارش توسط مدیرعامل سازمان آتش نشانی
‏۳- ارایه گزارش توسط دستگاه های ذیربط دولتی
‏۴- ارایه گزارش مقدماتی بررسیهای کمیته مربوطه در شورا

این درخواست از سوی اینجانبان، الهام فخاری، محمدجواد حق شناس، زهرا صدراعظم نوری، ناهید خداکرمی محمد سالاری، زهرا نژادبهرام، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی، محمد علیخانی و حجت نظری مطرح شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید