عضو مجمع نمایندگان تهران مطرح کرد
مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران با همکاری و هماهنگی می‌توانند به راهکاری برای آسیب‌های اجتماعی زیاد در پایتخت که به دلیل حاشیه نشینی و مسایل اقتصادی رو به افزایش است، دست پیدا کنند.
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱
۰

زهره سادات لاجوردی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهر، به نقش شهرداری‌ تهران در ترویج مسایل اجتماعی و فرهنگسازی میان شهروندان اشاره کرد و توضیح داد: از آنجایی که سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی و فرهنگی هر دو از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران هستند، به خوبی می‌توانند از طریق اکران‌هایی در سطح شهر و فرهنگسراهایی که در اختیار دارند، در بسیاری از مسایل فرهنگی و اجتماعی اثرگذار باشند، همانطور که در موضوع ویروس کرونا شهرداری از طریق بیلبوردها و یا آموزش در فضای مجازی تاثیر زیادی در مقابله با ویروس کرونا داشت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کارهای کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: مباحث مشترک در این حوزه میان کمیسیون فرهنگی و شهرداری ها زیاد است. درواقع مجلس می‌تواند با کمک شهرداری تهران به یکسری اطلاعات و تحلیل‌های آماری در حوزه فرهنگ و یا مسایل اجتماعی استفاده کند، به خصوص درباره آسیب‌های اجتماعی، زنان سرپرست خانوار یا معرفی مناطقی که بیشتر این زنان یا خانواده‌های پرجمعیت ساکن هستند.

لاجوردی استفاده از آمار و اطلاعات شهرداری تهران در سطح مناطق شهر تهران را راهی برای برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر عنوان و اظهار امیدواری کرد که، مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران با همکاری و هماهنگی راهکاری برای آسیب‌های اجتماعی زیادی در پایتخت که به دلیل حاشیه نشینی و مسایل اقتصادی رو به افزایش است، پیدا کنند.

مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران با همکاری و هماهنگی می‌توانند به راهکاری برای آسیب‌های اجتماعی زیاد در پایتخت که به دلیل حاشیه نشینی و مسایل اقتصادی رو به افزایش است، دست پیدا کنند.

زهره سادات لاجوردی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهر، به نقش شهرداری‌ تهران در ترویج مسایل اجتماعی و فرهنگسازی میان شهروندان اشاره کرد و توضیح داد: از آنجایی که سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی و فرهنگی هر دو از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران هستند، به خوبی می‌توانند از طریق اکران‌هایی در سطح شهر و فرهنگسراهایی که در اختیار دارند، در بسیاری از مسایل فرهنگی و اجتماعی اثرگذار باشند، همانطور که در موضوع ویروس کرونا شهرداری از طریق بیلبوردها و یا آموزش در فضای مجازی تاثیر زیادی در مقابله با ویروس کرونا داشت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کارهای کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: مباحث مشترک در این حوزه میان کمیسیون فرهنگی و شهرداری ها زیاد است. درواقع مجلس می‌تواند با کمک شهرداری تهران به یکسری اطلاعات و تحلیل‌های آماری در حوزه فرهنگ و یا مسایل اجتماعی استفاده کند، به خصوص درباره آسیب‌های اجتماعی، زنان سرپرست خانوار یا معرفی مناطقی که بیشتر این زنان یا خانواده‌های پرجمعیت ساکن هستند.

لاجوردی استفاده از آمار و اطلاعات شهرداری تهران در سطح مناطق شهر تهران را راهی برای برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر عنوان و اظهار امیدواری کرد که، مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران با همکاری و هماهنگی راهکاری برای آسیب‌های اجتماعی زیادی در پایتخت که به دلیل حاشیه نشینی و مسایل اقتصادی رو به افزایش است، پیدا کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید