جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا در نزدیکی منطقه حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است.
۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
۰
جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا به عنوان منطقه‌ای نزدیک به محدوده حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است.

این آتش سوزی از ظهر امروز پنجشنبه دوازدهم  تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های مردمی برای مهار آتش سوزی درخواست کمک کردند.

کوخدان نزدیک به منطقه حفاظت شده دنا با گونه‌های کم یاب جانوری و گیاهی است.
جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا در نزدیکی منطقه حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است.
جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا به عنوان منطقه‌ای نزدیک به محدوده حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است.

این آتش سوزی از ظهر امروز پنجشنبه دوازدهم  تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های مردمی برای مهار آتش سوزی درخواست کمک کردند.

کوخدان نزدیک به منطقه حفاظت شده دنا با گونه‌های کم یاب جانوری و گیاهی است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید