سیروس گرجستانی، بازیگر پیشکسوت کشورمان امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند. در این فیلم دیالوگ ماندگاری را از ایشان خواهیم دید.
۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
۰

به گزارش پارسینه؛ سیروس گرجستانی، بازیگر پیشکسوت کشورمان امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند. در این فیلم دیالوگ ماندگاری را از ایشان خواهیم دید.

 

سیروس گرجستانی، بازیگر پیشکسوت کشورمان امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند. در این فیلم دیالوگ ماندگاری را از ایشان خواهیم دید.

به گزارش پارسینه؛ سیروس گرجستانی، بازیگر پیشکسوت کشورمان امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند. در این فیلم دیالوگ ماندگاری را از ایشان خواهیم دید.