فاضلی:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت باید برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور برنامه ریزی کند، گفت: طرح توزیع شیر در مدارس آنطور که انتظار داشتیم متناسب با هزینه‌های صورت گرفته اثر بخش نبوده و سوء تغذیه دانش آموزان را رفع نمی‌کرد.
۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
۰

ملک فاضلی، ، به کاهش مصرف لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور همواره موضوع بهبود تغذیه دانش‌آموزان و توزیع شیر در مدارس مطرح بوده اما این فرآیند به دلیل افزایش قیمت لبنیات قطع شد چرا که بازدهی و فایده مورد انتظار در جهت رفع سوء تغذیه دانش آموزان را نسبت هزینه‌‌های صورت گرفته به همراه نداشت.

نماینده مردم شهرستان سراوان و مهرستان در مجلس یازدهم اظهار کرد: برای بهبود تغذیه دانش آموزان بهتر است در هزینه‌های تامین نوشت افزار به خانواده‌ها کمک کنیم تا مبلغ صرفه جویی شده توسط سرپرست خانوار صرف تغذیه مناسب فرزندش شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، اظهار کرد: توزیع شیر با وجود شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال آلودگی و همچنین احتمال فساد شیر در زمان انتقال از کارخانه یا در مدارس منطقی و به صرفه نیست .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با بیان اینکه دولت باید برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور برنامه ریزی کند، تصریح کرد: بنده در سال 1363 توزیع شیر در مدارس سراوان و سیستان و بلوچستان را که از محروم‌ترین مناطق کشور است، آغاز کردم اما آنطور که انتظار می‌رفت به نسبت هزینه‌های صورت گرفته اثربخش نبود. بنابر این بهتر است برای رفع سوء تغذیه دانش آموزان و افزایش سرانه مصرف لبنیات راه های دیگری اندیشیده شود. /

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت باید برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور برنامه ریزی کند، گفت: طرح توزیع شیر در مدارس آنطور که انتظار داشتیم متناسب با هزینه‌های صورت گرفته اثر بخش نبوده و سوء تغذیه دانش آموزان را رفع نمی‌کرد.

ملک فاضلی، ، به کاهش مصرف لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور همواره موضوع بهبود تغذیه دانش‌آموزان و توزیع شیر در مدارس مطرح بوده اما این فرآیند به دلیل افزایش قیمت لبنیات قطع شد چرا که بازدهی و فایده مورد انتظار در جهت رفع سوء تغذیه دانش آموزان را نسبت هزینه‌‌های صورت گرفته به همراه نداشت.

نماینده مردم شهرستان سراوان و مهرستان در مجلس یازدهم اظهار کرد: برای بهبود تغذیه دانش آموزان بهتر است در هزینه‌های تامین نوشت افزار به خانواده‌ها کمک کنیم تا مبلغ صرفه جویی شده توسط سرپرست خانوار صرف تغذیه مناسب فرزندش شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، اظهار کرد: توزیع شیر با وجود شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال آلودگی و همچنین احتمال فساد شیر در زمان انتقال از کارخانه یا در مدارس منطقی و به صرفه نیست .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با بیان اینکه دولت باید برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور برنامه ریزی کند، تصریح کرد: بنده در سال 1363 توزیع شیر در مدارس سراوان و سیستان و بلوچستان را که از محروم‌ترین مناطق کشور است، آغاز کردم اما آنطور که انتظار می‌رفت به نسبت هزینه‌های صورت گرفته اثربخش نبود. بنابر این بهتر است برای رفع سوء تغذیه دانش آموزان و افزایش سرانه مصرف لبنیات راه های دیگری اندیشیده شود. /

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید