معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف بیش از ۱۸ تن موادمخدر در کشور در هفته نخست تیر ماه امسال خبر داد.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹
۰

ناصر اصلانی گفت: مجموع کشفیات این هفته ۱۸ هزار و ۲۲۰ کیلوگرم است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۷۹۰کیلوگرم) حدود ۶۸ درصد افزایش دارد.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۸۴۷ کیلوگرم از مجموع کشفیات مربوط به ماده مخدر تریاک بود که ۸۷ درصد کشفیات را به خود اختصاص داده است.

معاون دبیرکل ستاد بیان کرد: همچنین از این میزان، ۱۱۵۲ کیلوگرم حشیش، ۴۰۳ کیلوگرم هروئین، ۵۹۱ کیلوگرم شیشه، ۱۶۳ کیلوگرم گراس و ۶۴ کیلوگرم سایر مواد کشف شده است.

اصلانی اظهار کرد: در هفته اخیر مجموعاً ۵۳۳۰ متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۳۵۱۲ نفر به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر و ۱۷۵۳ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده‌اند. در میان دستگیرشدگان این هفته ۶۵ نفر نیز از اتباع بیگانه هستند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۷ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور است،‌ اظهارکرد: بیشترین حجم کشفیات با ۴۰۷۴ کیلوگرم مربوط به استان تهران است که معادل ۲۲ درصد کشفیات کشور است و خراسان جنوبی با ۳۳۲۸ کیلوگرم، سیستان و بلوچستان با ۳۰۲۸ کیلوگرم، کرمان با ۲۶۷۷ کیلوگرم، یزد  با ۱۰۰۱ کیلوگرم، هرمزگان با ۹۹۹ کیلوگرم و اصفهان با ۷۸۶ کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون دبیرکل ستاد افزود: سهم کشفیات ۵ استان اولویت‌دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات کشور در هفته مذکور ۵۵ درصد از کشفیات کشور است.اصلانی اظهارکرد: طی این مدت ۲۷۱ دستگاه خودرو و ۸ قبضه سلاح توقیف شد. ۵۷ درصد کشفیات با اقدامات اطلاعاتی و ۴۱ درصد انتظامی بوده است.

 

 

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف بیش از ۱۸ تن موادمخدر در کشور در هفته نخست تیر ماه امسال خبر داد.

ناصر اصلانی گفت: مجموع کشفیات این هفته ۱۸ هزار و ۲۲۰ کیلوگرم است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۷۹۰کیلوگرم) حدود ۶۸ درصد افزایش دارد.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۸۴۷ کیلوگرم از مجموع کشفیات مربوط به ماده مخدر تریاک بود که ۸۷ درصد کشفیات را به خود اختصاص داده است.

معاون دبیرکل ستاد بیان کرد: همچنین از این میزان، ۱۱۵۲ کیلوگرم حشیش، ۴۰۳ کیلوگرم هروئین، ۵۹۱ کیلوگرم شیشه، ۱۶۳ کیلوگرم گراس و ۶۴ کیلوگرم سایر مواد کشف شده است.

اصلانی اظهار کرد: در هفته اخیر مجموعاً ۵۳۳۰ متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۳۵۱۲ نفر به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر و ۱۷۵۳ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده‌اند. در میان دستگیرشدگان این هفته ۶۵ نفر نیز از اتباع بیگانه هستند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۷ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور است،‌ اظهارکرد: بیشترین حجم کشفیات با ۴۰۷۴ کیلوگرم مربوط به استان تهران است که معادل ۲۲ درصد کشفیات کشور است و خراسان جنوبی با ۳۳۲۸ کیلوگرم، سیستان و بلوچستان با ۳۰۲۸ کیلوگرم، کرمان با ۲۶۷۷ کیلوگرم، یزد  با ۱۰۰۱ کیلوگرم، هرمزگان با ۹۹۹ کیلوگرم و اصفهان با ۷۸۶ کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون دبیرکل ستاد افزود: سهم کشفیات ۵ استان اولویت‌دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات کشور در هفته مذکور ۵۵ درصد از کشفیات کشور است.اصلانی اظهارکرد: طی این مدت ۲۷۱ دستگاه خودرو و ۸ قبضه سلاح توقیف شد. ۵۷ درصد کشفیات با اقدامات اطلاعاتی و ۴۱ درصد انتظامی بوده است.

 

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}