عضو شورای اسلامی استان تهران با بیان اینکه شهرری محل تلاقی ۱۷ استان است، گفت: ورود افراد غیرساکن به شهرری عامل اصلی تعدد پرونده‌های قضایی در این شهر است.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
۰

به گزارش پارسینه،حسن خلیل‌آبادی عضو شورای اسلامی شهرستان ری، درخصوص حجم زیاد پرونده‌های قضایی در این شهرستان، گفت: شهرری محل تلاقی ۱۷ استان است که از طریق جاده‌های آزادگان، قم و ساوه با هم در ارتباط هستند.

وی افزود: به‌طور مثال پرونده قضایی تمام تصادفات در این جاده‌ها در دادگستری شهرری تشکیل می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با تاکید بر اینکه دادگستری شهرری در ظرفیت یک استان عمل می‌کند، گفت: میزان تخلفات قانونی به لحاظ تعدد پرونده‌ها تنها به دلیل ورود افراد غیر‌ساکن در شهرری است و نباید این موضوع را به جرم‌خیز بودن منطقه ربط داد.

عضو شورای اسلامی استان تهران با بیان اینکه شهرری محل تلاقی ۱۷ استان است، گفت: ورود افراد غیرساکن به شهرری عامل اصلی تعدد پرونده‌های قضایی در این شهر است.

به گزارش پارسینه،حسن خلیل‌آبادی عضو شورای اسلامی شهرستان ری، درخصوص حجم زیاد پرونده‌های قضایی در این شهرستان، گفت: شهرری محل تلاقی ۱۷ استان است که از طریق جاده‌های آزادگان، قم و ساوه با هم در ارتباط هستند.

وی افزود: به‌طور مثال پرونده قضایی تمام تصادفات در این جاده‌ها در دادگستری شهرری تشکیل می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با تاکید بر اینکه دادگستری شهرری در ظرفیت یک استان عمل می‌کند، گفت: میزان تخلفات قانونی به لحاظ تعدد پرونده‌ها تنها به دلیل ورود افراد غیر‌ساکن در شهرری است و نباید این موضوع را به جرم‌خیز بودن منطقه ربط داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}