ما امروز، صحنه‌هایی از چند کارتون قدیمی از انیمیشن‌های دیزنی را انتخاب کردیم که با آن‌ها حافظه و مهارت مشاهده خود را محک بزنید.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
۰

آن روز‌ها که کودک بودید را یادتان می‌آید؟ همان وقت‌هایی که تماشای کارتون یکی از محبوب‌ترین سرگرمی‌های صبح تا شبتان بود.

احتمالا آن روز‌ها عاشق تماشای کارتون‌های کلاسیک دیزنی بودید و به همین علت هم می‌توانید جزییات ریز در هر صحنه را به یاد بیاورید. اما با این حال، ممکن است بعضی چیز‌های ریز و کوچولو باشد که از حافظه شما سر خورده باشد و آن‌ها را به دست فراموشی سپرده اید. با این تست دقت و توجه، می‌توانید دوران کودکی خود را زنده کنید.

ما امروز، صحنه‌هایی از چند کارتون قدیمی از انیمیشن‌های دیزنی را انتخاب کردیم که با آن‌ها حافظه و مهارت مشاهده خود را محک بزنید. این تست خیلی سخت نیست فقط باید به دو عکسی که ظاهرا مشابه و روی هم هستند دقت کنید و در هر جفت تصویر ۵ تفاوت را پیدا کنید. با روزیاتو همراه باشید.

تصویر اول:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دوم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر سوم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر چهارم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر پنجم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر ششم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هفتم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هشتم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر نهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر یازدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دوازدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر سیزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر چهاردهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر پانزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر شانزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هفدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هجدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

.؛ و حالا پاسخ تست و مشاهده نتایج:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

به چند تست پاسخ درست دادید و توانستید هر ۵ اختلاف را پیدا کنید؟ کدام یک از تست‌ها برایتان سخت‌تر بود؟ در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

منبع: روزیاتو

ما امروز، صحنه‌هایی از چند کارتون قدیمی از انیمیشن‌های دیزنی را انتخاب کردیم که با آن‌ها حافظه و مهارت مشاهده خود را محک بزنید.

آن روز‌ها که کودک بودید را یادتان می‌آید؟ همان وقت‌هایی که تماشای کارتون یکی از محبوب‌ترین سرگرمی‌های صبح تا شبتان بود.

احتمالا آن روز‌ها عاشق تماشای کارتون‌های کلاسیک دیزنی بودید و به همین علت هم می‌توانید جزییات ریز در هر صحنه را به یاد بیاورید. اما با این حال، ممکن است بعضی چیز‌های ریز و کوچولو باشد که از حافظه شما سر خورده باشد و آن‌ها را به دست فراموشی سپرده اید. با این تست دقت و توجه، می‌توانید دوران کودکی خود را زنده کنید.

ما امروز، صحنه‌هایی از چند کارتون قدیمی از انیمیشن‌های دیزنی را انتخاب کردیم که با آن‌ها حافظه و مهارت مشاهده خود را محک بزنید. این تست خیلی سخت نیست فقط باید به دو عکسی که ظاهرا مشابه و روی هم هستند دقت کنید و در هر جفت تصویر ۵ تفاوت را پیدا کنید. با روزیاتو همراه باشید.

تصویر اول:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دوم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر سوم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر چهارم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر پنجم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر ششم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هفتم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هشتم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر نهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر یازدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر دوازدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر سیزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر چهاردهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر پانزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر شانزدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هفدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تصویر هجدهم:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

.؛ و حالا پاسخ تست و مشاهده نتایج:

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

تست دقت و توجه: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

به چند تست پاسخ درست دادید و توانستید هر ۵ اختلاف را پیدا کنید؟ کدام یک از تست‌ها برایتان سخت‌تر بود؟ در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

منبع: روزیاتو

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}