جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش اعلام شد.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۱
۰
برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
 
متوسطه اول: متوسطه اول:
 
(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ با هم بسازیم ٣ (ساخت موتور الکتریکی)
 
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ موضوع گفتگو: هدایت تحصیلی

دوره ابتدایی:
 
(از بازی تا مهارت)
 
ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی)
 
ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری
 
ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر

متوسطه دوم:
 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ مرور دین و زندگی٣ پایه١٢
 
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه١٢ (حل سوال امتحان نهایی تیرماه٩٩) رشته ادبیات و علوم انسانی
 
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش اعلام شد.
برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
 
متوسطه اول: متوسطه اول:
 
(آموزش تکمیلی)

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ با هم بسازیم ٣ (ساخت موتور الکتریکی)
 
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ موضوع گفتگو: هدایت تحصیلی

دوره ابتدایی:
 
(از بازی تا مهارت)
 
ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی)
 
ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری
 
ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر

متوسطه دوم:
 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ مرور دین و زندگی٣ پایه١٢
 
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه١٢ (حل سوال امتحان نهایی تیرماه٩٩) رشته ادبیات و علوم انسانی
 
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید