هشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شد.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۸
۰

هشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار‌ مشمول واریز گردید.

لازم به ذکر است مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوار‌های تک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

 

منبع: میزان
هشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شد.

هشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار‌ مشمول واریز گردید.

لازم به ذکر است مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوار‌های تک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

 

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید