معاون کل وزیر بهداشت وجود مرکز پزشکی هسته ای در درمانگاه سینا اطهر را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۲
۰

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت با حضور در محل حادثه آتش سوزی درمانگاه سینا اطهر گفت:علت سانحه اولیه را مسئولان مربوطه بررسی می کنند.

وی افزود:اینجا هیچ مرکز پزشکی هسته ای وجود نداشته و این شایعه را تکذیب می کنم.

حریرچی گفت:رادیولوژی معمولی در این کلینیک مستقر بوده و بیشتر MRI داشت که اشعه ایکس هم ندارد.

معاون کل وزیر بهداشت وجود مرکز پزشکی هسته ای در درمانگاه سینا اطهر را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت با حضور در محل حادثه آتش سوزی درمانگاه سینا اطهر گفت:علت سانحه اولیه را مسئولان مربوطه بررسی می کنند.

وی افزود:اینجا هیچ مرکز پزشکی هسته ای وجود نداشته و این شایعه را تکذیب می کنم.

حریرچی گفت:رادیولوژی معمولی در این کلینیک مستقر بوده و بیشتر MRI داشت که اشعه ایکس هم ندارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید