معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به درخواست کشاورزان استان، زاینده‌رود و با تصمیم کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی از فردا بصورت مشروط باز می‌شود.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶
۰
حجت‌الله غلامی افزود: با توجه به درخواست کشاورزان استان مبنی بر بازگشایی آب، جلسه‌ای با آنان برگزار و نتیجه آن روز گذشته در نشست کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور استاندار ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین عصر امروز کارگروه استانی مقابله با کم‌آبی در استان برگزار شد و با توجه به میزان ذخیره آب پشت سد و میزان آبی که نیاز کشت تابستانه کشاورزان است، قرار شد از فردا بازگشایی آب مشروط به چند تعهد کشاورزان انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: نخستین تعهد و شرط بازگشایی این است که در صورتی که میزان ذخیره پشت سد به خط قرمز آب آشامیدنی رسید، مجددا آب کشاورزی قطع شود.

وی ادامه داد: همچنین کشاورزان در قبال این بازگشایی متعهد شدند که اگر در پاییز میزان ذخیره آب پشت سد به حد لازم برای کشت نرسید، آب برای کشت پاییزه جاری نشود.

نایب رییس کارگروه سازگاری با کم‌آبی اصفهان اظهار داشت: در زمان حاضر ذخیره آب پشت سد ۶۴۰ میلیون مترمکعب است و برآورد میزان آبی که در سه ماه آینده به میزان ذخیره اضافه می‌شود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان تابستان به ۸۴۰ میلیون مترمکعب برسد.

غلامی افزود: در سه ماه آینده حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و محیط زیست بازگشایی خواهد شد بنابراین با احتساب مصرف آب آشامیدنی و صنعت لازم است میزان ذخیره پشت سد بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در شهریور باشد یعنی خطر قرمز معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به درخواست کشاورزان استان، زاینده‌رود و با تصمیم کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی از فردا بصورت مشروط باز می‌شود.
حجت‌الله غلامی افزود: با توجه به درخواست کشاورزان استان مبنی بر بازگشایی آب، جلسه‌ای با آنان برگزار و نتیجه آن روز گذشته در نشست کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور استاندار ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین عصر امروز کارگروه استانی مقابله با کم‌آبی در استان برگزار شد و با توجه به میزان ذخیره آب پشت سد و میزان آبی که نیاز کشت تابستانه کشاورزان است، قرار شد از فردا بازگشایی آب مشروط به چند تعهد کشاورزان انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: نخستین تعهد و شرط بازگشایی این است که در صورتی که میزان ذخیره پشت سد به خط قرمز آب آشامیدنی رسید، مجددا آب کشاورزی قطع شود.

وی ادامه داد: همچنین کشاورزان در قبال این بازگشایی متعهد شدند که اگر در پاییز میزان ذخیره آب پشت سد به حد لازم برای کشت نرسید، آب برای کشت پاییزه جاری نشود.

نایب رییس کارگروه سازگاری با کم‌آبی اصفهان اظهار داشت: در زمان حاضر ذخیره آب پشت سد ۶۴۰ میلیون مترمکعب است و برآورد میزان آبی که در سه ماه آینده به میزان ذخیره اضافه می‌شود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان تابستان به ۸۴۰ میلیون مترمکعب برسد.

غلامی افزود: در سه ماه آینده حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و محیط زیست بازگشایی خواهد شد بنابراین با احتساب مصرف آب آشامیدنی و صنعت لازم است میزان ذخیره پشت سد بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در شهریور باشد یعنی خطر قرمز معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید