انفجار و آتش سوزی بزرگ در کلینیک شمال تهران منجر به ۱۳ کشته شد.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۶
۰
یک منبع آگاه گفت: ۶ نفر از کشته‌ها مربوط به اتاق عمل کلینیک بوده‌اند.

۴ نفر هم در این حادثه، مجروح بدحال هستند.

این کلینک در شمال خیابان شریعتی تهران واقع است. حادثه به دنبال انفجار در کپسول‌های کلینیک روی داد.
انفجار و آتش سوزی بزرگ در کلینیک شمال تهران منجر به ۱۳ کشته شد.
یک منبع آگاه گفت: ۶ نفر از کشته‌ها مربوط به اتاق عمل کلینیک بوده‌اند.

۴ نفر هم در این حادثه، مجروح بدحال هستند.

این کلینک در شمال خیابان شریعتی تهران واقع است. حادثه به دنبال انفجار در کپسول‌های کلینیک روی داد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید