سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیگیری مشکلات نیرو‌های بهداشت به دستور وزیر بهداشت خبر داد.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۸
۰
دکتر سیما سادات لاری بیان کرد: مشکلات نیرو‌های بهداشت که در قالب نامه‌ای برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده بود در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت شخصا دستور پیگیری موارد مطرح شده در این نامه را صادر کرده و با توجه به این‌که موضوع‌های مطرح شده مربوط به معاونت‌های مختلف است، همه موارد پیگیری می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: نیرو‌های بهداشت بازوی قدرتمند وزارت بهداشت هستند و یکی از شگفتی‌های اخیر آن‌ها در موضوع غربالگری کرونا اتفاق افتاد.

لاری بیان کرد: وزیر بهداشت از ابتدای حضور خود در وزارت بهداشت بر اهمیت بهداشت و پیشگیری تاکید کرده و همه به این موضوع واقف هستیم که مسیر سلامت از بهداشت و پیشگیری می‌گذرد و نیرو‌های بهداشتی بازوی قدرتمند وزارت بهداشت در این مسیر هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیگیری مشکلات نیرو‌های بهداشت به دستور وزیر بهداشت خبر داد.
دکتر سیما سادات لاری بیان کرد: مشکلات نیرو‌های بهداشت که در قالب نامه‌ای برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده بود در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت شخصا دستور پیگیری موارد مطرح شده در این نامه را صادر کرده و با توجه به این‌که موضوع‌های مطرح شده مربوط به معاونت‌های مختلف است، همه موارد پیگیری می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: نیرو‌های بهداشت بازوی قدرتمند وزارت بهداشت هستند و یکی از شگفتی‌های اخیر آن‌ها در موضوع غربالگری کرونا اتفاق افتاد.

لاری بیان کرد: وزیر بهداشت از ابتدای حضور خود در وزارت بهداشت بر اهمیت بهداشت و پیشگیری تاکید کرده و همه به این موضوع واقف هستیم که مسیر سلامت از بهداشت و پیشگیری می‌گذرد و نیرو‌های بهداشتی بازوی قدرتمند وزارت بهداشت در این مسیر هستند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}