معاون بهداد ناجا از اجرای رزمایش‌های پدافند زیستی بیمارستانی و پیش بیمارستانی با محوریت مقابله با کرونا خبر داد.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴
۰
سردار محمدرضا حسینی در تبیین اهداف و محور‌های رزمایش‌های پدافند زیستی اظهار کرد: قرن بیست و یکم به عنوان قرن تهدید‌های بیولوژیک شناخته می‌شود از این رو استفاده از سلاح‌های بیولوژیک به واسطه ارزان بودن، اثربخشی بالا و پیچیدگی در شناسایی عامل، همواره تهدیدی بالقوه محسوب می‌شوند بنابراین ضرورت دارد نهاد‌های در خط مقدم مبارزه با تهدید‌های زیستی همواره در آمادگی کامل مقابله با این نوع تهدید‌ها باشند.

وی با بیان این که اداره امداد و انتقال و جنگ‌های نوین معاونت بهداد ناجا مأموریت حفظ و ارتقای آمادگی و احصای نقاط قوت و ضعف یگان‌ها در مقابله با بحران‌ها را از طریق برنامه ریزی و اجرای رزمایش‌ها دنبال می‌کند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدافند زیستی در کنار سایر تهدید‌های طبیعی و انسان ساز، موضوع تهدیدات زیستی نیز از جمله سناریو رزمایش‌ها قرار گرفت و یگان‌ها موظف شدند به فراخور امکانات و تجهیزات بومی خود، یک رزمایش پدافند زیستی را در قالب تمرین دور میزی یا تمرین یگانی به اجرا درآورند.

سردار حسینی در خصوص اثربخشی اجرای این رزمایش‌ها در تقویت بنیه دفاعی و آمادگی مقابله با بحران‌ها بیان کرد: در حوزه مدیریت بحران رسیدن به سطح مطلوبی از توانایی دفاعی از طریق ارتقای دانش و مهارت و با تمرین و اجرای رزمایش‌ها حاصل می‌شود و تجربه و مهارت حاصل از برگزاری این رزمایش‌ها در نهایت سبب تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و غلبه بر ترس شده و در نتیجه در ارتقای آمادگی مقابله با بحران‌ها بسیار کارساز خواهد بود.

معاون بهداد ناجا با اشاره به برگزاری هم زمان رزمایش‌های پدافند زیستی در دو حوزه بیمارستانی و پیش بیمارستانی، خاطرنشان کرد: در حوزه پیش بیمارستانی، معاونت بهداد استان‌ها و کلینیک‌های تابعه و در حوزه بیمارستانی نیز ۹ بیمارستان تابعه معاونت بهداد ناجا محور برگزاری این رزمایش‌ها هستند.

وی اضافه کرد: در جریان برگزاری این رزمایش ها، معاونت بهداد ناجا به عنوان ستاد نقش فرماندهی و هماهنگ کننده را تمرین می‌کند و سرپنجه‌ها نیز به عنوان صف به صورت عملیاتی به تمرین سناریوی ابلاغی می‌پردازند.

حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا در اجرای این رزمایش‌ها سایر نیرو‌های مسلح نیز مشارکت دارند، اظهار کرد: اعتقاد بر این است که در شرایط بحرانی همه دستگاه‌ها درگیر بحران می‌شوند از طرفی لازم است نیرو‌های پشتیبانی هر سازمان و ارگان به سطحی از آمادگی رسیده باشند که بدون نیاز به سازمان‌های دیگر و کاملا مستقل از آن‌ها بتواند به سازمان متبوع خود ارائه خدمت نمایند و حتی فراتر از آن به کمک سازمان‌های دیگر بشتابند. بر این اساس سعی خواهد شد در رزمایش‌های درون سازمانی محوریت به کار گیری توان داخلی باشد، اما در جهت هماهنگی و همکاری با سایر نهاد‌ها نیز بر اساس برنامه ریزی ستاد کل نیرو‌های مسلح آمادگی برگزاری رزمایش‌های مشترک با سایر نیرو‌ها را داریم.

معاون بهداد ناجا در ادامه در ارزیابی خود نسبت به عملکرد بیمارستان‌های ناجا در مواجهه با بحران کرونا گفت: تصریح کرد: امروز ما به سطحی از خودباوری رسیده ایم که می‌توانیم سخت‌ترین شرایطی که هر کشور پیشرفته‌ای را به زانو در می‌آورد را با اقتدار و توان داخلی و بدون هیچ چشم داشتی پشت سر بگذاریم.

بر اساس اعلام سایت پلیس، وی با تصریح این که ما در حوزه بهداشت و پیشگیری، امداد و انتقال و تشخیص و درمان به سطح مطلوبی از توانمندی دست یافته ایم، بیان کرد: در جریان شیوع کرونا با تکیه بر همین توانمندی و خودباوری تلاش کردیم به بهترین نحو به کارکنان و خانواده محترمشان و عموم مردم شریف ایران عزیزمان خدمت رسانی کنیم و این خودباوری مرهون مدیریت عالی و ایثار و از خود گذشتگی کادر درمان بوده است.

حسینی ادامه داد: امروز پس از گذشت پنج ماه از ایجاد این بحران عالم‌گیر شاهد پیشرفت‌های شگرفی در حوزه مدیریت بحران در مراکز درمانی ناجا و مهارت و ارتقای دانش عملی کارکنان و پیشرفت تجهیزات تشخیصی درمانی بوده ایم.
معاون بهداد ناجا از اجرای رزمایش‌های پدافند زیستی بیمارستانی و پیش بیمارستانی با محوریت مقابله با کرونا خبر داد.
سردار محمدرضا حسینی در تبیین اهداف و محور‌های رزمایش‌های پدافند زیستی اظهار کرد: قرن بیست و یکم به عنوان قرن تهدید‌های بیولوژیک شناخته می‌شود از این رو استفاده از سلاح‌های بیولوژیک به واسطه ارزان بودن، اثربخشی بالا و پیچیدگی در شناسایی عامل، همواره تهدیدی بالقوه محسوب می‌شوند بنابراین ضرورت دارد نهاد‌های در خط مقدم مبارزه با تهدید‌های زیستی همواره در آمادگی کامل مقابله با این نوع تهدید‌ها باشند.

وی با بیان این که اداره امداد و انتقال و جنگ‌های نوین معاونت بهداد ناجا مأموریت حفظ و ارتقای آمادگی و احصای نقاط قوت و ضعف یگان‌ها در مقابله با بحران‌ها را از طریق برنامه ریزی و اجرای رزمایش‌ها دنبال می‌کند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدافند زیستی در کنار سایر تهدید‌های طبیعی و انسان ساز، موضوع تهدیدات زیستی نیز از جمله سناریو رزمایش‌ها قرار گرفت و یگان‌ها موظف شدند به فراخور امکانات و تجهیزات بومی خود، یک رزمایش پدافند زیستی را در قالب تمرین دور میزی یا تمرین یگانی به اجرا درآورند.

سردار حسینی در خصوص اثربخشی اجرای این رزمایش‌ها در تقویت بنیه دفاعی و آمادگی مقابله با بحران‌ها بیان کرد: در حوزه مدیریت بحران رسیدن به سطح مطلوبی از توانایی دفاعی از طریق ارتقای دانش و مهارت و با تمرین و اجرای رزمایش‌ها حاصل می‌شود و تجربه و مهارت حاصل از برگزاری این رزمایش‌ها در نهایت سبب تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و غلبه بر ترس شده و در نتیجه در ارتقای آمادگی مقابله با بحران‌ها بسیار کارساز خواهد بود.

معاون بهداد ناجا با اشاره به برگزاری هم زمان رزمایش‌های پدافند زیستی در دو حوزه بیمارستانی و پیش بیمارستانی، خاطرنشان کرد: در حوزه پیش بیمارستانی، معاونت بهداد استان‌ها و کلینیک‌های تابعه و در حوزه بیمارستانی نیز ۹ بیمارستان تابعه معاونت بهداد ناجا محور برگزاری این رزمایش‌ها هستند.

وی اضافه کرد: در جریان برگزاری این رزمایش ها، معاونت بهداد ناجا به عنوان ستاد نقش فرماندهی و هماهنگ کننده را تمرین می‌کند و سرپنجه‌ها نیز به عنوان صف به صورت عملیاتی به تمرین سناریوی ابلاغی می‌پردازند.

حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا در اجرای این رزمایش‌ها سایر نیرو‌های مسلح نیز مشارکت دارند، اظهار کرد: اعتقاد بر این است که در شرایط بحرانی همه دستگاه‌ها درگیر بحران می‌شوند از طرفی لازم است نیرو‌های پشتیبانی هر سازمان و ارگان به سطحی از آمادگی رسیده باشند که بدون نیاز به سازمان‌های دیگر و کاملا مستقل از آن‌ها بتواند به سازمان متبوع خود ارائه خدمت نمایند و حتی فراتر از آن به کمک سازمان‌های دیگر بشتابند. بر این اساس سعی خواهد شد در رزمایش‌های درون سازمانی محوریت به کار گیری توان داخلی باشد، اما در جهت هماهنگی و همکاری با سایر نهاد‌ها نیز بر اساس برنامه ریزی ستاد کل نیرو‌های مسلح آمادگی برگزاری رزمایش‌های مشترک با سایر نیرو‌ها را داریم.

معاون بهداد ناجا در ادامه در ارزیابی خود نسبت به عملکرد بیمارستان‌های ناجا در مواجهه با بحران کرونا گفت: تصریح کرد: امروز ما به سطحی از خودباوری رسیده ایم که می‌توانیم سخت‌ترین شرایطی که هر کشور پیشرفته‌ای را به زانو در می‌آورد را با اقتدار و توان داخلی و بدون هیچ چشم داشتی پشت سر بگذاریم.

بر اساس اعلام سایت پلیس، وی با تصریح این که ما در حوزه بهداشت و پیشگیری، امداد و انتقال و تشخیص و درمان به سطح مطلوبی از توانمندی دست یافته ایم، بیان کرد: در جریان شیوع کرونا با تکیه بر همین توانمندی و خودباوری تلاش کردیم به بهترین نحو به کارکنان و خانواده محترمشان و عموم مردم شریف ایران عزیزمان خدمت رسانی کنیم و این خودباوری مرهون مدیریت عالی و ایثار و از خود گذشتگی کادر درمان بوده است.

حسینی ادامه داد: امروز پس از گذشت پنج ماه از ایجاد این بحران عالم‌گیر شاهد پیشرفت‌های شگرفی در حوزه مدیریت بحران در مراکز درمانی ناجا و مهارت و ارتقای دانش عملی کارکنان و پیشرفت تجهیزات تشخیصی درمانی بوده ایم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید