بچه آهویی به محض متولد شدن در معرض شکار پلنگی قرار می‌گیرد. اما نتیجه خلاف انتظار پیش می‌رود.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱
۰

به گزارش پارسینه؛ بچه آهویی به محض متولد شدن در معرض شکار پلنگی قرار می‌گیرد. اما نتیجه خلاف انتظار پیش می‌رود.

 

بچه آهویی به محض متولد شدن در معرض شکار پلنگی قرار می‌گیرد. اما نتیجه خلاف انتظار پیش می‌رود.

به گزارش پارسینه؛ بچه آهویی به محض متولد شدن در معرض شکار پلنگی قرار می‌گیرد. اما نتیجه خلاف انتظار پیش می‌رود.

 

{*ticket:47634*}