پارسینه: در این فیلم سگی را مشاهده خواهیم که هنگام رد شدن از خیابان صبر می‌کند تا چراغ سبز شود. این در حالی است که بسیاری از عابران به این موضوع اهمیت نمی‌دهند.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱
۰

به گزارش پارسینه، در این فیلم سگی را مشاهده خواهیم که هنگام رد شدن از خیابان صبر می‌کند تا چراغ سبز شود. این در حالی است که بسیاری از عابران به این موضوع اهمیت نمی‌دهند.