پارسینه: روشنک گرامی، بازیگر سریال همگناه نظریه جالبی در مورد ظاهرش دارد.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸
۰

روشنک گرامی، بازیگر سریال همگناه نظریه جالبی در مورد ظاهرش دارد.