سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان و تعدادی از کارکنان این اداره، در حین انجام ماموریت برای اجرای طرح کمربند حفاظتی در روستای ریگان این شهرستان، مورد ضرب و شتم افراد سود جو قرار گرفتند.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۴
۱
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان، دوشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: اجرای طرح کمربند حفاظتی بین اراضی ملی و مستثنیات از جمله رسالت‌های این نهاد است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و قبل از اجرای این طرح، چندین نشست آموزشی و توجیهی با اهالی روستای ریگان برگزار کردیم و به همراه بخشدار مرکزی نیز بازدیدی از این منطقه صورت گرفته بود.

عبدالله بحرینی افزود: در زمان اجرای این طرح در روستای یاد شده، تعدادی از افراد سود جو و ناشناس با متشنج کردن اوضاع، ماموران منابع طبیعی این شهرستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همچنین به خودرو متعلق به این اداره خسارت وارد کردند.

وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع، شناسایی و دستگیری متخلفان و برخورد قضایی شدید با آنان از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

شهرستان سپیدان به مرکزیت اردکان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان و تعدادی از کارکنان این اداره، در حین انجام ماموریت برای اجرای طرح کمربند حفاظتی در روستای ریگان این شهرستان، مورد ضرب و شتم افراد سود جو قرار گرفتند.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان، دوشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: اجرای طرح کمربند حفاظتی بین اراضی ملی و مستثنیات از جمله رسالت‌های این نهاد است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و قبل از اجرای این طرح، چندین نشست آموزشی و توجیهی با اهالی روستای ریگان برگزار کردیم و به همراه بخشدار مرکزی نیز بازدیدی از این منطقه صورت گرفته بود.

عبدالله بحرینی افزود: در زمان اجرای این طرح در روستای یاد شده، تعدادی از افراد سود جو و ناشناس با متشنج کردن اوضاع، ماموران منابع طبیعی این شهرستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و همچنین به خودرو متعلق به این اداره خسارت وارد کردند.

وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع، شناسایی و دستگیری متخلفان و برخورد قضایی شدید با آنان از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

شهرستان سپیدان به مرکزیت اردکان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
سپیدان !!!!!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}