مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را از سوی دیگر کشور‌ها به شدت مورد انتقاد قرار داد.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
۰
به گزارش رویترز، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را از سوی دیگر کشور‌ها به شدت مورد انتقاد قرار داد.

بورل در سخنان خود گفت: تحریم تسلیحاتی لیبی به دلیل نقض شدن، به سخره گرفته شده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تنها راه حل اوضاع لیبی را پیگیری راه حل سیاسی و پایان دادن به مداخلات در این کشور شمال آفریقا عنوان کرد.

از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱، لیبی ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد، اما با مقاومت شدید نیرو‌های دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیرو‌های دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را از سوی دیگر کشور‌ها به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش رویترز، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نقض تحریم تسلیحاتی لیبی را از سوی دیگر کشور‌ها به شدت مورد انتقاد قرار داد.

بورل در سخنان خود گفت: تحریم تسلیحاتی لیبی به دلیل نقض شدن، به سخره گرفته شده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تنها راه حل اوضاع لیبی را پیگیری راه حل سیاسی و پایان دادن به مداخلات در این کشور شمال آفریقا عنوان کرد.

از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱، لیبی ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد، اما با مقاومت شدید نیرو‌های دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیرو‌های دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}