رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشور‌های عضو جامعه همسود (مشترک المنافع) هشدار داد: گروه‌های تروریستی در حال انتشار عمدی کرونا در مکان‌های عمومی و سازمان‌های دولتی هستند.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰
۰
«آندره نوویکوف» روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: اجیر کردن تروریست‌ها بخاطر کاهش سطح زندگی در کشور‌های دارای اقتصادی ضعیف آسانتر است.

وی در همین حال گفت که بخاطر بسته شدن مرز‌ها (برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا) انتقال سلاح و مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر نیز محدود شده است.

نوویکوف خاطرنشان کرد: در شرایطی که حکومت‌ها برای بهبودی وضع سلامتی و اپیدمیولوژی تلاش می‌کنند، گروه‌های تروریستی بین المللی از وضعیت دشوار برای اجیر کردن تروریست‌های جدید استفاده می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها در فضای مجازی از اعضای خود که به کرونا مبتلا شده اند می‌خواهند تا حداکثر تلاش را برای انتشار ویروس در اماکن عمومی، سازمان‌های دولتی و مراکز دیگر بکار گیرند.

به گفته این مقام امنیتی، صرف انتشار چنین اطلاعیه ای، تهدید اطلاعاتی و روانی برای مردم بوجود می‌آورد.
رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشور‌های عضو جامعه همسود (مشترک المنافع) هشدار داد: گروه‌های تروریستی در حال انتشار عمدی کرونا در مکان‌های عمومی و سازمان‌های دولتی هستند.
«آندره نوویکوف» روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: اجیر کردن تروریست‌ها بخاطر کاهش سطح زندگی در کشور‌های دارای اقتصادی ضعیف آسانتر است.

وی در همین حال گفت که بخاطر بسته شدن مرز‌ها (برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا) انتقال سلاح و مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر نیز محدود شده است.

نوویکوف خاطرنشان کرد: در شرایطی که حکومت‌ها برای بهبودی وضع سلامتی و اپیدمیولوژی تلاش می‌کنند، گروه‌های تروریستی بین المللی از وضعیت دشوار برای اجیر کردن تروریست‌های جدید استفاده می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها در فضای مجازی از اعضای خود که به کرونا مبتلا شده اند می‌خواهند تا حداکثر تلاش را برای انتشار ویروس در اماکن عمومی، سازمان‌های دولتی و مراکز دیگر بکار گیرند.

به گفته این مقام امنیتی، صرف انتشار چنین اطلاعیه ای، تهدید اطلاعاتی و روانی برای مردم بوجود می‌آورد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}