سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن اعلام کرد کرد متجاوزان به این کشور مانع از پهلو گرفتن کشتی حامل ۲۹ هزار تن سوخت در بندر حدیده شدند.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲
۰
سرتیپ عبدالخالق العجری، سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن، تاکید کرد نیروی دریایی متجاوزان به یمن مانع از پهلو گرفتن کشتی حامل سوخت در بندر حدیده شد.

او گفت: نیروی دریایی متجاوزان کشتی دیناستی را که ۹۸ روز گروگان گرفته شده بود، مجبور کرد به بهانه تامین آذوقه به جیبوتی بازگردد و با وجود آنکه گارد ساحلی شرایط لازم را برای ورود و تامین آذوقه این کشتی فراهم کرده بود، (متجاوزان) اجازه ندادند در بندر حدیده پهلو بگیرد.

این سخنگو افزود: پرسنل این کشتی، که حامل بیش از ۲۹ هزار تن سوخت بود، با بخش عملیات دریای سرخ گفتگو کردند، اما نیروی دریایی دشمن مانع از ورود آن به بندر حدیده شد.

العجری اضافه کرد: وقتی کشتی به بندر نزدیک شد، پرسنل آن اعلام کردند به دستور نیروی دریایی متجاوزان مسیر خود را به سمت جیبوتی تغییر می‌دهند. واحد عملیات دریای سرخ اعلام کرد برای تامین آذوقه این کشتی در بندر حدیده آمادگی دارد و نیازی به تغییر مسیر برای تهیه آذوقه نیست.

او گفت: دیناستی، نخستین کشتی است که ائتلاف متجاوز به یمن آن را گروگان گرفت و تصور می‌شد نخستین کشتی باشد که وارد بندر حدیده می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور یمن در ادامه تاکید کرد: واحد عملیات گارد ساحلی همه امکانات لازم را برای این کشتی تدارک دیده بود، اما با وجود آنکه فاصله کشتی با جیبوتی بسیار بیشتر از مسافت باقیمانده تا بندر حدیده بود، گارد ساحلی یمن با بهانه‌های واهی روبرو شد.


سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن اعلام کرد کرد متجاوزان به این کشور مانع از پهلو گرفتن کشتی حامل ۲۹ هزار تن سوخت در بندر حدیده شدند.
سرتیپ عبدالخالق العجری، سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن، تاکید کرد نیروی دریایی متجاوزان به یمن مانع از پهلو گرفتن کشتی حامل سوخت در بندر حدیده شد.

او گفت: نیروی دریایی متجاوزان کشتی دیناستی را که ۹۸ روز گروگان گرفته شده بود، مجبور کرد به بهانه تامین آذوقه به جیبوتی بازگردد و با وجود آنکه گارد ساحلی شرایط لازم را برای ورود و تامین آذوقه این کشتی فراهم کرده بود، (متجاوزان) اجازه ندادند در بندر حدیده پهلو بگیرد.

این سخنگو افزود: پرسنل این کشتی، که حامل بیش از ۲۹ هزار تن سوخت بود، با بخش عملیات دریای سرخ گفتگو کردند، اما نیروی دریایی دشمن مانع از ورود آن به بندر حدیده شد.

العجری اضافه کرد: وقتی کشتی به بندر نزدیک شد، پرسنل آن اعلام کردند به دستور نیروی دریایی متجاوزان مسیر خود را به سمت جیبوتی تغییر می‌دهند. واحد عملیات دریای سرخ اعلام کرد برای تامین آذوقه این کشتی در بندر حدیده آمادگی دارد و نیازی به تغییر مسیر برای تهیه آذوقه نیست.

او گفت: دیناستی، نخستین کشتی است که ائتلاف متجاوز به یمن آن را گروگان گرفت و تصور می‌شد نخستین کشتی باشد که وارد بندر حدیده می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور یمن در ادامه تاکید کرد: واحد عملیات گارد ساحلی همه امکانات لازم را برای این کشتی تدارک دیده بود، اما با وجود آنکه فاصله کشتی با جیبوتی بسیار بیشتر از مسافت باقیمانده تا بندر حدیده بود، گارد ساحلی یمن با بهانه‌های واهی روبرو شد.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}