یک عکاس میکروفونش را جلوی سنجابی در حال غذا خوردن قرار می‌دهد و صدای جویدنش را صبط می‌کند.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
۰

به گزارش پارسینه؛ یک عکاس میکروفونش را جلوی سنجابی در حال غذا خوردن قرار می‌دهد و صدای جویدنش را صبط می‌کند. 

 

یک عکاس میکروفونش را جلوی سنجابی در حال غذا خوردن قرار می‌دهد و صدای جویدنش را صبط می‌کند.

به گزارش پارسینه؛ یک عکاس میکروفونش را جلوی سنجابی در حال غذا خوردن قرار می‌دهد و صدای جویدنش را صبط می‌کند. 

 

{*ticket:47634*}