شاهرخ استخری در برنامه ای از چرایی منتشر نکردن عکس همسرش در فضای مجازی می‌گوید.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸
۰

به گزارش پارسینه؛ شاهرخ استخری در برنامه ای از چرایی منتشر نکردن عکس همسرش در فضای مجازی می‌گوید.

 

 

 

شاهرخ استخری در برنامه ای از چرایی منتشر نکردن عکس همسرش در فضای مجازی می‌گوید.

به گزارش پارسینه؛ شاهرخ استخری در برنامه ای از چرایی منتشر نکردن عکس همسرش در فضای مجازی می‌گوید.