معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان، درمان و دارو راه حل مقابله با شیوع ویروس کرونا نیست، باید فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲
۰
ایرج حریرچی عصر یکشنبه در جریان نشست ستاد شهرستانی مقابله و مدیریت ویروس کرونا در خوی افزود: در یک ماه گذشته با کاهش فاصله گذاری اجتماعی در کشور و بازگشایی‌ها و رعایت نکردن مسائل بهداشت فردی و فیزیکی در برخی از استان‌ها از جمله استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی تعداد مبتلایان به کرونا را افزایش داده است.

وی ادامه داد: با دو بیمارستان جدید ساخته شده در شهرستان خوی کمبود جدی از لحاظ تخت در این شهرستان وجود ندارد، اما اگر رفتار مردم بدین نحو ادامه پیدا کند و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود شهرستان با کمبود تخت مواجه خواهد شد

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون با وجود پزشکان حاذق در شهرستان روند درمان این بیماری در خود شهرستان ادامه یافته است تصریح کرد: بیمارستان، درمان و دارو راه حل مقابله با کرونا نیست.

حریرچی با بیان اینکه آنچه امروز برای مقابله با کرونا تاکید می‌شود فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و بیرون از خانه، شستشوی مرتب دست‌ها ست گفت: رعایت پروتکل بهداشتی موجب کنترل بیماری در شهرستان خواهد شد.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین دارو‌های مورد نیاز کمکی در مرحله درمان این بیماری هیچ گونه محدودیتی در کشور وجود ندارد.

نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت ترمیم مدیریت مقابله با ویروس کرونا و تکمیل زیر ساخته‌ای حوزه بهداشت و درمان و ارتقای دانشکده علوم پزشکی خوی به دانشگاه تاکید کرد.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان، درمان و دارو راه حل مقابله با شیوع ویروس کرونا نیست، باید فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.
ایرج حریرچی عصر یکشنبه در جریان نشست ستاد شهرستانی مقابله و مدیریت ویروس کرونا در خوی افزود: در یک ماه گذشته با کاهش فاصله گذاری اجتماعی در کشور و بازگشایی‌ها و رعایت نکردن مسائل بهداشت فردی و فیزیکی در برخی از استان‌ها از جمله استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی تعداد مبتلایان به کرونا را افزایش داده است.

وی ادامه داد: با دو بیمارستان جدید ساخته شده در شهرستان خوی کمبود جدی از لحاظ تخت در این شهرستان وجود ندارد، اما اگر رفتار مردم بدین نحو ادامه پیدا کند و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود شهرستان با کمبود تخت مواجه خواهد شد

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون با وجود پزشکان حاذق در شهرستان روند درمان این بیماری در خود شهرستان ادامه یافته است تصریح کرد: بیمارستان، درمان و دارو راه حل مقابله با کرونا نیست.

حریرچی با بیان اینکه آنچه امروز برای مقابله با کرونا تاکید می‌شود فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و بیرون از خانه، شستشوی مرتب دست‌ها ست گفت: رعایت پروتکل بهداشتی موجب کنترل بیماری در شهرستان خواهد شد.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین دارو‌های مورد نیاز کمکی در مرحله درمان این بیماری هیچ گونه محدودیتی در کشور وجود ندارد.

نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت ترمیم مدیریت مقابله با ویروس کرونا و تکمیل زیر ساخته‌ای حوزه بهداشت و درمان و ارتقای دانشکده علوم پزشکی خوی به دانشگاه تاکید کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}