نماینده مردم اهواز:
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم و همچنین تاثیر آن بر پیشگیری از مفاسد مختلف اشاره کرد و گفت: اگر در ادوار گذشته به ابعاد نظارتی و قانونگذاری مجلس توجه می‌شد، این مسائل و مفاسد مالی در دستگاه‌های کونانون کشور بوجود نمی‌آمد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
۰

وی در ادامه افزود: معتقدم؛ مجلس یازدهم باید ابعاد نظارتی خود را به صورت دقیق و جدی به کار گیرد تا اینکه با اجرای درست قوانین از سوی قوه مجریه شاهد تخلفات نباشیم که اگر این کار صورت بگیرد حجم قابل توجهی از مفاسد کاهش پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم اهواز، باوی و کارون تاکید کرد: بی‌شک مجلس یازدهم تقویت ابعاد نظارتی را در دستور کار خود قرار داده که با این کار هم راه‌ها و منافذ فساد مسدود می‌شوند و هم اینکه دولت فعلی و دولت آینده روی ریل خدمت به مردم قرار می‌گیرند.

یوسفی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود به عملکرد دستگاه قضا و همچنین همراهی و همکاری همه جانبه مجلس یازدهم با قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: دستگاه قضایی کشورمان با ورود آیت‌الله رئیسی شاهد یک تحول اساسی شده است که همه مردم هم از این تحولات اخیر در دستگاه قضا نیز ابراز امیدواری می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: برخورد با افراد دانه درشتی نظیر طبری کاری بی‌نظیری بوده و این برخورد باعث می‌شود که هیچ مفسده‌ای احساس امنیت نداشته باشد و البته مجلس یازدهم هم همه تلاش خود را برای هموار کردن مسیر دستگاه قضایی در برخورد و مبارزه با مفسدان خواهد کرد./

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم و همچنین تاثیر آن بر پیشگیری از مفاسد مختلف اشاره کرد و گفت: اگر در ادوار گذشته به ابعاد نظارتی و قانونگذاری مجلس توجه می‌شد، این مسائل و مفاسد مالی در دستگاه‌های کونانون کشور بوجود نمی‌آمد.

وی در ادامه افزود: معتقدم؛ مجلس یازدهم باید ابعاد نظارتی خود را به صورت دقیق و جدی به کار گیرد تا اینکه با اجرای درست قوانین از سوی قوه مجریه شاهد تخلفات نباشیم که اگر این کار صورت بگیرد حجم قابل توجهی از مفاسد کاهش پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم اهواز، باوی و کارون تاکید کرد: بی‌شک مجلس یازدهم تقویت ابعاد نظارتی را در دستور کار خود قرار داده که با این کار هم راه‌ها و منافذ فساد مسدود می‌شوند و هم اینکه دولت فعلی و دولت آینده روی ریل خدمت به مردم قرار می‌گیرند.

یوسفی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود به عملکرد دستگاه قضا و همچنین همراهی و همکاری همه جانبه مجلس یازدهم با قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: دستگاه قضایی کشورمان با ورود آیت‌الله رئیسی شاهد یک تحول اساسی شده است که همه مردم هم از این تحولات اخیر در دستگاه قضا نیز ابراز امیدواری می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: برخورد با افراد دانه درشتی نظیر طبری کاری بی‌نظیری بوده و این برخورد باعث می‌شود که هیچ مفسده‌ای احساس امنیت نداشته باشد و البته مجلس یازدهم هم همه تلاش خود را برای هموار کردن مسیر دستگاه قضایی در برخورد و مبارزه با مفسدان خواهد کرد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}