رسانه‌های هنگ کنگی به نقل از اداره آمار چین گزارش دادند که برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا درآمد شرکت‌های چینی در ماه می‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۶
۰
به گزارش اسپوتنیک، رسانه‌های هنگ کنگی امروز گزارش دادند که برای نخستین بار از زمان شیوع کرونا در ماه می‌مجموع سود شرکت‌های صنعتی چینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت و به ۸۲ میلیارد دلار رسید.

به گزارش روزنامه سوت چاینا مورنینگ پست افزایش سود شرکت‌های صنعتی می‌تواند ناشی از کاهش قابل توجه قیمت محصولات و همچنین بهبود اوضاع پس از کنترل شیوع کرونا در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور به خصوص بالا رفتن میزان پالایش مواد نفتی، مصرف برق، فولاد و محصولات شیمیایی باشد.

ژو هونگ، کارشناس اداره ملی آمار چین، در این باره می‌گویداگر چه سوددهی شرکت‌های صنعتی در ماه می‌مثبت بوده است و برای نخستین بار در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد کرده، اما تقاضا در بازار هنوز تحت تاثیر شیوع کرونا ضعیف است و باید دید که در آینده هم روند بهبود سود دهی شرکت‌ها ادامه می‌ِیابد یا خیر.

به طور کلی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۰ سوددهی شرکت‌های صنعتی در چین ۱۹.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در حالی که در ماه‌های ژانویه تا می‌سوددهی شرکت‌های خصوصی ۱۱ درصد کاهش داشته سوددهی شرکت‌های صنعتی دولتی ۳۹.۳ درصد پایین آمده است.
رسانه‌های هنگ کنگی به نقل از اداره آمار چین گزارش دادند که برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا درآمد شرکت‌های چینی در ماه می‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.
به گزارش اسپوتنیک، رسانه‌های هنگ کنگی امروز گزارش دادند که برای نخستین بار از زمان شیوع کرونا در ماه می‌مجموع سود شرکت‌های صنعتی چینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت و به ۸۲ میلیارد دلار رسید.

به گزارش روزنامه سوت چاینا مورنینگ پست افزایش سود شرکت‌های صنعتی می‌تواند ناشی از کاهش قابل توجه قیمت محصولات و همچنین بهبود اوضاع پس از کنترل شیوع کرونا در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور به خصوص بالا رفتن میزان پالایش مواد نفتی، مصرف برق، فولاد و محصولات شیمیایی باشد.

ژو هونگ، کارشناس اداره ملی آمار چین، در این باره می‌گویداگر چه سوددهی شرکت‌های صنعتی در ماه می‌مثبت بوده است و برای نخستین بار در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد کرده، اما تقاضا در بازار هنوز تحت تاثیر شیوع کرونا ضعیف است و باید دید که در آینده هم روند بهبود سود دهی شرکت‌ها ادامه می‌ِیابد یا خیر.

به طور کلی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۰ سوددهی شرکت‌های صنعتی در چین ۱۹.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در حالی که در ماه‌های ژانویه تا می‌سوددهی شرکت‌های خصوصی ۱۱ درصد کاهش داشته سوددهی شرکت‌های صنعتی دولتی ۳۹.۳ درصد پایین آمده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}