رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مطرح کرد
پارسینه: رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بر ضرورت جلوگیری فوری از فعالیت صنایع آلاینده در شهر تاکید کرد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶
۰

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان دویست و بیست و سومین جلسه این شورا به حادثه انفجار و آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع اشاره کرد و گفت: با گذر از برخی محلات شهر مشاغلی چون تعمیرگاه، فروشگاه های مواد شیمیایی، فروش کپسول های گاز و صنوف پرخطر قابل مشاهده است، برای بسیاری از آنها در آیین نامه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ضوابط استقرار و یا انتقال از پهنه های نامتجانس لحاظ شده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که اینگونه مشاغل به دلیل آلایندگی و پرخطر بودن باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان محله و امنیت و رفاه آنها می‌شوند و بهداشت و امنیت شهری را تهدید می‌کنند.

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در پی شکایت شهروندان و یا مناطق شهرداری ها از این مشاغل پرخطر، آرای انتقال و یا تعطیلی برای آنها صادر شده و حتی در کمیسیون بند ۲۰ شورا نیز بر تعطیلی و یا تغییر شغل آنها تاکید شده است، اما متاسفانه در موارد متعددی با گذشت چندین سال از ممنوعیت فعالیت واحدهای پر خطر و صدور آرای تعطیلی، همچنان به فعالیت غیر مجاز خود ادامه می دهند و به تدریج تبدیل به کانون های مزاحم و گسترش اینگونه فعالیت ها می شوند.

نوری با بیان اینکه به منظور جلوگیری از فعالیت چنین مشاغلی و به منظور مقابله با تاسیس و ایجاد شغل‌های مزاحم، شهرداری‌ها موظفند تمهیدات قانونی و ابزارهای کنترلی را برای افزایش امنیت و بهداشت شهر بکار ببندند، اضافه کرد: نبود توجه جدی در برخی شهرداری های مناطق به این امور باعث می شود که نه تنها سیما و منظر شهر را تحت تاثیر قرار دهد بلکه علاوه بر آسیب وارد شدن به محیط زیست، خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری نیز ایجاد شود و مشابه این حادثه که منجر به از دست دادن دو تن از شهروندان شده همچنان ادامه یابد و در آینده هزینه های مادی و اجتماعی به مراتب بیشتری را برای شهر در بر داشته باشد.

او از شهرداری تهران درخواست کرد که با تاکید ویژه از طریق شهرداری های مناطق و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در اجرای تکالیف قانونی، ضمن برخورد با فعالیت های غیر مجاز و اجرای احکام صادره به استناد بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، نسبت به برنامه ریزی منسجم برای ساماندهی و انتقال کانون های مزاحم نیز توجه جدی کند.

نوری ادامه داد: از این فرصت استفاده و بار دیگر تاکید می کنم، به دلیل نبود رویه واحد و کارآمد در بازرسی های ادواری ایمنی واحدهای غیر مجاز و پر خطر است شهرداری تهران با همکاری اتحادیه اصناف (موضوع بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن) و شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن) اقدام و هماهنگی لازم در راستای اصلاح فرآیندهای نظارت بر وضعیت ایمنی تصرف های کسبی-تجاری، کارگاهی، صنعتی و انبار و رفع خطر از آنها را در دستور کار خود قرار دهد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید