مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از پرداخت وام به روستاییان مبتلا به کرونا خبر داد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴
۰

هانی قلی پور، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان گفت: بیمه شدگان روستایی که به بیماری کرونا مبتلا شدند، ۳ میلیون تومان وام می‌گیرند.

او افزود: هر روستایی بیمه شده این صندوق که به بیماری کرونا مبتلا شده باشد، می‌تواند با مراجعه به دفاتر بیمه روستایی در شهرستان‌های مختلف و ارائه گواهی پزشک و آزمایش، تسهیلات ۳ میلیون تومانی این صندوق را دریافت کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان اظهار داشت: حق بیمه روستایی امسال ۳۳۰ تا ۸۴۰ هزار تومان در سال تعیین شده که بیمه شدگان می‌توانند به صورت فصلی در ۴ قسط پرداخت کنند.

قلی پور ادامه داد: ۳۳۰ هزار نفر ۱۸ تا ۵۰ ساله در روستا‌ها و شهر‌های استان گیلان با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر واجد شرایط پوشش بیمه روستایی هستند که تاکنون ۸۵ هزار نفر آن‌ها بیمه شده اند و ۳ هزار نفر مستمری بگیر هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه حقوق بازنشستگی، مستمری ناشی از فوت، حقوق از کارافتادگی و امکان نقل و انتقال سوابق بیمه شده از مزایای عضویت در این صندوق است، تصریح کرد: دولت ۲ برابر حق بیمه پرداخت شده بیمه شدگان به این صندوق را به بیمه شدگان پرداخت می‌کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از پرداخت وام به روستاییان مبتلا به کرونا خبر داد.

هانی قلی پور، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان گفت: بیمه شدگان روستایی که به بیماری کرونا مبتلا شدند، ۳ میلیون تومان وام می‌گیرند.

او افزود: هر روستایی بیمه شده این صندوق که به بیماری کرونا مبتلا شده باشد، می‌تواند با مراجعه به دفاتر بیمه روستایی در شهرستان‌های مختلف و ارائه گواهی پزشک و آزمایش، تسهیلات ۳ میلیون تومانی این صندوق را دریافت کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان اظهار داشت: حق بیمه روستایی امسال ۳۳۰ تا ۸۴۰ هزار تومان در سال تعیین شده که بیمه شدگان می‌توانند به صورت فصلی در ۴ قسط پرداخت کنند.

قلی پور ادامه داد: ۳۳۰ هزار نفر ۱۸ تا ۵۰ ساله در روستا‌ها و شهر‌های استان گیلان با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر واجد شرایط پوشش بیمه روستایی هستند که تاکنون ۸۵ هزار نفر آن‌ها بیمه شده اند و ۳ هزار نفر مستمری بگیر هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه حقوق بازنشستگی، مستمری ناشی از فوت، حقوق از کارافتادگی و امکان نقل و انتقال سوابق بیمه شده از مزایای عضویت در این صندوق است، تصریح کرد: دولت ۲ برابر حق بیمه پرداخت شده بیمه شدگان به این صندوق را به بیمه شدگان پرداخت می‌کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}