با هدف مدیریت روان آب ها، طرح " ساخت تصفیه خانه مسیل سرخه حصار" به مساحت هزار متر مربع در دستور کار شهرداری منطقه 13 قرار دارد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷
۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه در خصوص ساخت تصفیه خانه استاندارد در این منطقه گفت : بر اساس پتانسیل محیط زیستی محدوده و به منظور مدیریت روان آب ها (مسیل سرخه حصار) ، تصفیه خانه استاندارد با حدود هزار متر مربع مساحت به صورت زیر زمینی در خیابان اطلسی بوستان جنگلی سرخه حصار ایجاد می شود .
وی با اشاره به فاز اجرایی ساخت تصفیه خانه مسیل سرخه حصار افزود: مطالعات اولیه ، امکان سنجی ، جانمایی محل و طراحی اولیه به ثمر رسیده که به زودی با همکاری معاونت های فنی و عمرانی و خدمات شهری و محیط زیست به مرحله اجرا می رسد.
به گفته شهردار منطقه 13 این تصفیه خانه در واقع آب مسیل سرخه حصار را هدایت و تصفیه می کند تا میزانی از آب مورد نیاز بوستان جنگلی سرخه حصار از این طریق تامین شود.
رحمان زاده با اشاره به تامین آب بوستان جنگلی سرخه حصار و حفظ فضای سبز آن به عنوان یکی از اولویت های منطقه خاطر نشان کرد : در حال حاضر با استفاده از روش های نوین آبیاری هوشمند ، فضای سبز این محدوده آبیاری می شود
وی یاد آور شد : برای استفاده آب مسیل سرخه حصار در آبیاری درختان ، نیازمند تصفیه آن هستیم تا قابلیت و استاندارد آبیاری کشاورزی را پیدا کند.

با هدف مدیریت روان آب ها، طرح " ساخت تصفیه خانه مسیل سرخه حصار" به مساحت هزار متر مربع در دستور کار شهرداری منطقه 13 قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه در خصوص ساخت تصفیه خانه استاندارد در این منطقه گفت : بر اساس پتانسیل محیط زیستی محدوده و به منظور مدیریت روان آب ها (مسیل سرخه حصار) ، تصفیه خانه استاندارد با حدود هزار متر مربع مساحت به صورت زیر زمینی در خیابان اطلسی بوستان جنگلی سرخه حصار ایجاد می شود .
وی با اشاره به فاز اجرایی ساخت تصفیه خانه مسیل سرخه حصار افزود: مطالعات اولیه ، امکان سنجی ، جانمایی محل و طراحی اولیه به ثمر رسیده که به زودی با همکاری معاونت های فنی و عمرانی و خدمات شهری و محیط زیست به مرحله اجرا می رسد.
به گفته شهردار منطقه 13 این تصفیه خانه در واقع آب مسیل سرخه حصار را هدایت و تصفیه می کند تا میزانی از آب مورد نیاز بوستان جنگلی سرخه حصار از این طریق تامین شود.
رحمان زاده با اشاره به تامین آب بوستان جنگلی سرخه حصار و حفظ فضای سبز آن به عنوان یکی از اولویت های منطقه خاطر نشان کرد : در حال حاضر با استفاده از روش های نوین آبیاری هوشمند ، فضای سبز این محدوده آبیاری می شود
وی یاد آور شد : برای استفاده آب مسیل سرخه حصار در آبیاری درختان ، نیازمند تصفیه آن هستیم تا قابلیت و استاندارد آبیاری کشاورزی را پیدا کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}