شاخص کل بورس امروز با رشد بیش از ۳۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۴۴۹ هزار واحدی رسید.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۶
۰
شاخص کل بورس امروز یکشنبه (۸ تیر) با رشد ۳۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۸۰۷ واحدی شد.


نماد‌های فولاد، فارس، فملی، شستا، کگل، وبملت و شپنا تاثیر گذارترین نماد‌ها در شاخص بورس هستند
 
 

تاثیرگذارترین نماد‌های بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

15.590

4092.51

فارس

22.740

3926.2

فملی

28.560

3345.52

شستا

24.840

2532.17

كگل

20.510

1836.04

وبملت

25.930

1596.02

شپنا

24.130

1559.54

 

همچنین شاخص کل فرابورس نیز امروز یکشنبه (۸ تیر)  با رشد ۱۴۴ واحدی وارد کانال شانزده هزار و ۱۴۶ واحدی شد. ارزش بازار ۱۰.۵۸۳ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۹.۷۲۰ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۰۶۰ میلیارد سهم است.

تاثیرگذارترین نماد‌های فرابورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

شگويا

16.027

27.87

كگهر

44.220

23.52

ذوب

9.130

23.07

صبا

30.280

18.78

هرمز

14.260

14.03

بجهرم

7.457

13.07

ارفع

19.237

12.31

 

شاخص کل بورس امروز با رشد بیش از ۳۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۴۴۹ هزار واحدی رسید.
شاخص کل بورس امروز یکشنبه (۸ تیر) با رشد ۳۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۸۰۷ واحدی شد.


نماد‌های فولاد، فارس، فملی، شستا، کگل، وبملت و شپنا تاثیر گذارترین نماد‌ها در شاخص بورس هستند
 
 

تاثیرگذارترین نماد‌های بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

15.590

4092.51

فارس

22.740

3926.2

فملی

28.560

3345.52

شستا

24.840

2532.17

كگل

20.510

1836.04

وبملت

25.930

1596.02

شپنا

24.130

1559.54

 

همچنین شاخص کل فرابورس نیز امروز یکشنبه (۸ تیر)  با رشد ۱۴۴ واحدی وارد کانال شانزده هزار و ۱۴۶ واحدی شد. ارزش بازار ۱۰.۵۸۳ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۹.۷۲۰ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۰۶۰ میلیارد سهم است.

تاثیرگذارترین نماد‌های فرابورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

شگويا

16.027

27.87

كگهر

44.220

23.52

ذوب

9.130

23.07

صبا

30.280

18.78

هرمز

14.260

14.03

بجهرم

7.457

13.07

ارفع

19.237

12.31

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید