مهاجم حادثه تروریستی شهر «ردینگ» از سوی پلیس ضد تروریسم انگلیس به قتل سه نفر متهم شد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰
۰
«خیری سعدالله» ۲۵ ساله تبعه لیبی متهم است که ۲۰ ژوئن گذشته «دیوید ویلز» ۴۹ ساله، «جوزف ریچی-بنت» ۳۹ ساله و «جیمز فرلانگ» ۳۶ ساله را به ضرب چاقو به قتل رسانده است.

وی قرار است روز دوشنبه (۹ تیر) در دادگاه جنایی لندن محاکمه شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سعدالله سال ۲۰۱۲ به انگلیس مهاجرت و تقاضای پناهندگی کرده بود.  

او در سال ۲۰۱۸ موفق به دریافت اقامت دائم انگلیس شد.

این تبعه لیبایی هفته گذشته، با چاقو به سمت عابران حمله و تعدادی را از ناحیه گردن و بازو زخمی کرد. در جریان این حمله تروریستی ۳ کشته و سه تن برای درمان به بیمارستان منتقل که بعدا ترخیص می‌شوند.

دیروز (جمعه) هم یک نفر با سلاح سرد در شهر گلاسکو به عابران حمله کرد و سه نفر را به قتل رساند.

پلیس با ضرب گلوله مهاجم را از پای در آورد، اما هویت وی را اعلام نکرده است.

تحقیقات درباره این حادثه و احتمال تروریستی بودن آن در جریان است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که سطح هشدار امنیتی در انگلیس، کمتر از یک سال پیش با یک مرحله کاهش به درجه «قابل توجه» رسید.

این مرحله به این معناست که احتمال حمله تروریستی قویاً ممکن است.

به طور کلی هشدار امنیتی در انگلیس در پنج سطح «کم»، «متوسط»، «قابل‌توجه»، «شدید» و «بحرانی» تعریف می‌شود؛ اگر سطح هشدار امنیتی در درجه «کم» باشد، وقوع حمله غیرمحتمل است.

در مرحله دوم یعنی در صورت قرار گرفتن درجه هشدار بر روی «متوسط»، وقوع حمله ممکن، ولی باز هم غیرمحتمل است.  

سطح هشدار امنیتی به مدت پنج سال از آگوست سال ۲۰۱۴ (مرداد ۱۳۹۳) تا پارسال در مرحله 'شدید' قرار داشت. این مرحله به این معناست که حمله تروریستی بشدت محتمل است.

این سطح در سال ۲۰۱۷ که انگلیس شاهد چندین حمله تروریستی بود دوبار به آخرین مرحله یعنی «بحرانی» رسید و بعد از چند روز دوباره کاهش یافت.
مهاجم حادثه تروریستی شهر «ردینگ» از سوی پلیس ضد تروریسم انگلیس به قتل سه نفر متهم شد.
«خیری سعدالله» ۲۵ ساله تبعه لیبی متهم است که ۲۰ ژوئن گذشته «دیوید ویلز» ۴۹ ساله، «جوزف ریچی-بنت» ۳۹ ساله و «جیمز فرلانگ» ۳۶ ساله را به ضرب چاقو به قتل رسانده است.

وی قرار است روز دوشنبه (۹ تیر) در دادگاه جنایی لندن محاکمه شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سعدالله سال ۲۰۱۲ به انگلیس مهاجرت و تقاضای پناهندگی کرده بود.  

او در سال ۲۰۱۸ موفق به دریافت اقامت دائم انگلیس شد.

این تبعه لیبایی هفته گذشته، با چاقو به سمت عابران حمله و تعدادی را از ناحیه گردن و بازو زخمی کرد. در جریان این حمله تروریستی ۳ کشته و سه تن برای درمان به بیمارستان منتقل که بعدا ترخیص می‌شوند.

دیروز (جمعه) هم یک نفر با سلاح سرد در شهر گلاسکو به عابران حمله کرد و سه نفر را به قتل رساند.

پلیس با ضرب گلوله مهاجم را از پای در آورد، اما هویت وی را اعلام نکرده است.

تحقیقات درباره این حادثه و احتمال تروریستی بودن آن در جریان است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که سطح هشدار امنیتی در انگلیس، کمتر از یک سال پیش با یک مرحله کاهش به درجه «قابل توجه» رسید.

این مرحله به این معناست که احتمال حمله تروریستی قویاً ممکن است.

به طور کلی هشدار امنیتی در انگلیس در پنج سطح «کم»، «متوسط»، «قابل‌توجه»، «شدید» و «بحرانی» تعریف می‌شود؛ اگر سطح هشدار امنیتی در درجه «کم» باشد، وقوع حمله غیرمحتمل است.

در مرحله دوم یعنی در صورت قرار گرفتن درجه هشدار بر روی «متوسط»، وقوع حمله ممکن، ولی باز هم غیرمحتمل است.  

سطح هشدار امنیتی به مدت پنج سال از آگوست سال ۲۰۱۴ (مرداد ۱۳۹۳) تا پارسال در مرحله 'شدید' قرار داشت. این مرحله به این معناست که حمله تروریستی بشدت محتمل است.

این سطح در سال ۲۰۱۷ که انگلیس شاهد چندین حمله تروریستی بود دوبار به آخرین مرحله یعنی «بحرانی» رسید و بعد از چند روز دوباره کاهش یافت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید