زلزله ای به بزرگی ۳ و ۷ دهم ریشتر شهداد کرمان را لرزاند.
۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱
۰
بنا به اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۲۱ و ۱۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز شهداد در کرمان را لرزاند.

این زمین لرزه در موقعیت ۳۰.۴۹۰ درجه شمالی و ۵۷.۵۸۴ درجه شرقی قرار دارد.

این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری شهداد کرمان؛ ۳۲ کیلومتری سیرچ کرمان و ۳۳ کیلومتری اندوهجرد_ کرمان قرار دارد.

خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

از صبح امروز تاکنون زمین لرزه مناطق رودبار، قلعه گنج و هجدک در استان کرمان را لرزاند.
زلزله ای به بزرگی ۳ و ۷ دهم ریشتر شهداد کرمان را لرزاند.
بنا به اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،  زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۲۱ و ۱۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز شهداد در کرمان را لرزاند.

این زمین لرزه در موقعیت ۳۰.۴۹۰ درجه شمالی و ۵۷.۵۸۴ درجه شرقی قرار دارد.

این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری شهداد کرمان؛ ۳۲ کیلومتری سیرچ کرمان و ۳۳ کیلومتری اندوهجرد_ کرمان قرار دارد.

خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

از صبح امروز تاکنون زمین لرزه مناطق رودبار، قلعه گنج و هجدک در استان کرمان را لرزاند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}