پارسینه: از اوایل شروع قرنطینه در آمریکا، سلبریتی‌ها و مخصوصا عوامل فیلم هری پاتر هر روز بخشی از این کتاب را روخوانی کردند.
۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۶
۰

به گزارش پارسینه؛ از اوایل شروع قرنطینه در آمریکا، سلبریتی‌ها و مخصوصا عوامل فیلم هری پاتر هر روز بخشی از این کتاب را روخوانی کردند.