چندی پیش رافائل نادال، تنیسور مشهور اسپانیایی در آکادمی تنیس نادال توسط شاگردان خود برای تولدش عافلگیر می‌شود.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۵
۰

به گزارش پارسینه؛ چندی پیش رافائل نادال، تنیسور مشهور اسپانیایی در آکادمی تنیس نادال توسط شاگردان خود برای تولدش عافلگیر می‌شود.

 

چندی پیش رافائل نادال، تنیسور مشهور اسپانیایی در آکادمی تنیس نادال توسط شاگردان خود برای تولدش عافلگیر می‌شود.

به گزارش پارسینه؛ چندی پیش رافائل نادال، تنیسور مشهور اسپانیایی در آکادمی تنیس نادال توسط شاگردان خود برای تولدش عافلگیر می‌شود.