پارسینه: اوضاع استفاده خانوارهای ایرانی از وسایل نقلیه شخصی حاکی از کاهش تعداد خانوارهای شهری در استفاده از اتومبیل‌های شخصی است.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹
۰

 آنچه که چندی پیش در گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌داد که وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی به گونه‌ای بوده که درآمد آنها بیش از هزینه‌هایشان است؛ به طوری که در خانوارهای شهری سالانه حدود ۵۴.۱ میلیون تومان درآمد و در مقابل ۴۷.۴ میلیون تومان هزینه ثبت شده است. از سوی دیگر درآمد هر خانوار روستایی ۲۹.۷ میلیون تومان و هزینه آن ۲۶.۱ میلیون تومان است. 

اما بررسی جزئیات دخل و خرج خانوارها در رابطه با لوازم عمده زندگی‌شان و به ویژه وسایل نقلیه‌ای که مورد استفاده قرار می‌دهند نشان می‌دهد که اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و دوچرخه به عنوان وسایل شخصی حمل و نقل که در خانوارهای ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با تغییراتی مواجه شده است. 

بر این اساس در سال گذشته ۵۳.۱ درصد از خانوارهای شهری از اتومبیل شخصی استفاده می‌کردند که نسبت به سال ۱۳۹۷ که ۵۳.۲ درصد بوده، کمی کاهش داشته است. در خانوارهای روستایی اما استفاده از خودروی شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. 

این درحالی است که در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری افزایش قیمت خودرو به طور قابل توجهی اتفاق افتاد و بازار خودرو دچار انواع حواشی بود که به هر حال این موضوع نیز می‌تواند در ادامه بر قدرت خرید خانوارها برای خودرو و استفاده از آن تاثیرگذار باشد. 

اما در مورد موتورسیکلت در سال گذشته ۱۴.۱ درصد از خانوارهای شهری از  موتورسیکلت استفاده می‌کردند که نسبت به سال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است. در خانوارهای روستایی نیز استفاده از موتورسیکلت از ۲۸.۴ در سال ۱۳۹۷ به ۲۷.۲ کاهش یافته است. 

دوچرخه دیگر وسیله حمل و نقل در بین خانوارها است که در سال گذشته ۱۰.۷ درصد شهرنشینان  از آن استفاده می‌کردند که نسبت به سال قبل از آن یک درصد کاهش پیدا کرده است. 

در خانوارهای روستایی هم کاربرد دوچرخه در بین ۸.۱ درصد آنها وجود داشته که نسبت به سال ۱۳۹۷ که ۷.۴ درصد گزارش شده بود افزایش یافته است. 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید