نماینده مردم ملایر در مجلس:
پارسینه: نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه نظارت دیوان محاسبات دامنه‌دار نیست، بیان کرد: نظارت دیوان محاسبات باید به گونه‌ای باشد که متخلفان را شناسایی، کم کاری‌ها را مشخص، نقص‌ها را معین و مدیران ناتوان را برکنار کند.
۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶
۰

احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به لزوم تقویت جنبه نظارتی مجلس، اظهار داشت: دیوان محاسبات صرفا گزارش تفریغ بودجه را قرائت می‌کند و می‌رود. متاسفانه نظارت دیوان محاسبات عقبه ای ندارد تا متخلفان را شناسایی، کم کاری‌ها را مشخص، نقص‌ها را معین و مدیران ناتوان را برکنار کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مجلس تحول‌خواه، بیان کرد: خاستگاه نظارت مجلس است که باید در این زمینه متحول شده رفتار کند.

احد آزادیخواه
وی با اشاره به اینکه تحقق خواسته‌های ملی و محلی مردم باید در اولویت کار باشد، افزود: مجلس باید کار خود را برای تحقق خواسته های ملی و محلی مردم انجام دهد و در این مسیر باید اقدامات جدی صورت پذیرد.

آزادی‌خواه با بیان اینکه مجلس باید میدان را برای دولت مهیا کند تا آن‌ها کار خود را انجام دهند، ادامه داد: مجلس باید دولت را پیراسته کند، زیرا پیراسته‌‍‌گری دولت از جمله وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است، اما این حلقه اکنون مفقود است.

این نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید به کمک دولت برود و مدیران متخلف را برکنار کند تا دولت بصورت روان کارهای خود را انجام دهد.

آزادی‌خواه با اشاره به اهمیت نسخ قوانین ناکارآمد، اظهار داشت: قوانین دست و پا گیر نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید